2020-06-26: Morgonandakt

Fredag, 26 Juni, 2020.
Psalm 174 – ”Herre, när din dag är inne”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode Gud, du som inte är långt borta från någon ända av oss, förbarma dig över mig och kom mig nära på ett sådant sätt att jag förstår att du är här. Ge mig stillhet, så att jag kan höra de ord som du har tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibeläsning – Markusevangeliet 13:14-23

När ni ser den vanhelgande skändligheten stå där den minst av allt borde stå (må den som läser fatta det rätt), då skall de som bor i Judeen fly upp i bergen. Den som är på taket skall inte gå ner och hämta något inne i huset, och den som är ute på åkern skall inte vända tillbaka och hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i den tiden. Be att det inte sker på vintern. Ty de dagarna blir till ett lidande vars like inte har funnits sedan Gud skapade världen och heller inte kommer att finnas. Om inte Herren hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli räddad. Men för deras skull som han har utvalt har han förkortat tiden. Och om då någon säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte! Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med tecken och under för att försöka vilseföra de utvalda. Ta er i akt! Jag har sagt er allt i förväg.

Betraktelse

Vår vandring genom Markus fortsätter, och i läsningen denna morgon fortsätter Jesus det tal om den sista tiden, som han påbörjade i läsningen igår kväll. Jesus håller detta tal på Olivberget, mitt emot templet, och det är enbart de fyra av hans lärjungar som står honom närmst (Petrus, Jakob, Johannes och Andreas) som han har tagit med sig hit och talar till (se Mark 13:3).

Jesus fortsätter alltså att tala om den sista tiden, men i avsnittet denna morgon tycks han snarare än att tala om en tidsperiod (som det handlade om igår kväll, se Mark 13:3-13), istället prata om en viss tidpunkt eller händelse, den sista tidens liksom slutpunkt. Den rubrik som återfinns i åtminstone min Bibel sammanfattar detta väl – läsningen denna morgon har rubriken den sista stora nöden.

Textavsnitt som detta är inte särskilt lättsmälta, och det är de heller inte tänkta att vara – istället behöver vi tugga på dem länge. Men, texter som den här kan också vara som ett dagligt bröd för oss, men ett grovt sådant. När Jesus talar om den här världens sista tid, så tycks det finnas ett särskilt allvar – det betyder att också vi som läser och hör dessa ord bör ta dem på allvar.

Men själva grunden till att vi både kan och ska ta detta på allvar, det är att vi har en barmhärtig, trofast och kärleksfull Gud, det kommer att bli tydligt inte minst i den sista tiden. Och det är tydligt, också i de texter som handlar om den sista tiden, såsom den här texten.

Vi behöver vara uppmärksamma på att Jesus i dagens läsning säger Ta er i akt! Jag har sagt er allt i förväg. Det vill säga: vi har blivit förvarnade om hur det kommer att bli, för Jesus vill att vi ska vara beredda. Vi behöver också vara uppmärksamma på det som evangelisten Markus tillfogat som i kommentar i dagens läsning: må den som läser fatta det rätt. Det finns en önskan till och med från de goda nyheternas budbärare om att vi ska vara klarsynta när den sista tiden kommer.

Vad som menas med den vanhelgande skändligheten vet vi inte. Uttrycker är en referens till två partier i profeten Daniels bok (Se Dan 11:31; 12:1), men vad det syftar på går inte att med exakthet säga. Vad vi däremot vet är att Gud kommer att vara med också i den sista tiden, han kommer till och med att för vår skull förkorta den: Om inte Herren hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli räddad. Men för deras skull som han har utvalt har han förkortat tiden.

Vad vi också vet är att det ord som Jesus uttalat precis före vår läsning denna morgon, låt då inte skrämma er(se Mark 13:7), gäller också den här dagen. Och, vad vi också, slutligen, vet, är att det i alla tider, den sista och den som vi nu lever i, är gott för oss att hålla oss nära Gud, som alltid är oss nära. Det gäller också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Far, för den här nya dagen och för varje ny dag. Tack att du vill vara vår Gud, varje dag. Hjälp oss så att vi låter dig vara Gud, varje dag och stund, också den här dagen. Tack att du har allting, varje tid, varje plats, varje människa och varje situation i din hand. Hjälp oss den här dagen och alla dagar, att förbli i din närhet.

Vi ber idag om din närvaro och ditt ingripande i allt det som nu sker i världen. Herre, hjälp din kyrka och ditt folk att jubla och vara glada över dig, men att inte titta bort när vi ser nöden i världen. Låt din kyrka över hela jorden få vara mänsklighetens ljus, som lyser starkt i denna världens mörker. Välsigna och bevara oss, idag och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. (2 Thess 2:16-17)

%d bloggare gillar detta: