2020-06-26: Kvällsandakt

Fredag, 26 Juni, 2020.
Psalm 489 – ”Han kommer, han är nära.”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, jag ber dig om stillhet och ro. Tack att jag får vara i din närhet, att jag får vila i din famn. Tack också att du har något att säga mig just i den här stunden. Hjälp mig nu att lyssna till det. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 13:24-27

Men i de dagarna, efter all denna nöd, skall solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas. Då skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens gräns till himlens gräns.

Betraktelse

Vår vandring genom Markus fortsätter, och Jesu tal till sina fyra närmsta lärjungar, Petrus, Jakob, Johannes och Andreas, fortsätter. De befinner sig på olivberget och har utsikt över templet (Se Mark 13:3), och det tal om den sista tiden som Jesus håller stegras bit för bit: Från att ha talat om kommande prövningar (se Mark 13:3-13) går Jesus vidare till att tala om den sista stora nöden (se Mark 13:114-23), för att i versarna vi läser denna kväll landa i slutpunkten, finalen för allt detta: Människosonens ankomst.

Denna kommande händelse, som särskilt firas varje år på domssöndagen, markerar både slutet på något och början på något. När Jesus kommer tillbaka, innebär det slutet på inte bara all denna nöd som Jesus beskrivit kommer att känneteckna den sista tiden, utan också slutet på all den nöd och ondska som präglar världen och oss också i den här tiden. Därför är människosonens ankomst en dag att se fram emot.

Men den dagen, när Jesus kommer bland molnen med stor makt och härlighet, är också början på något nytt: en ny och annorlunda och bättre tillvaro, där vi får leva i Guds närhet. Den makt och härlighet som redan tillkommer Människosonen, och som de som känner honom redan anat, erkänt och hoppas på, kommer då att bli tydlig och påtaglig för alla människor. Eller för att tala med de välkända orden från aposteln Paulus: Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig (1 Kor 13:12). För den som försöker leva som en lärjunge till Jesus, är hans återkomst är en dag att se fram emot.

Men det ligger nära till hands att fråga: När? När ska detta ske? Lärjungarna ställde också den frågan: Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet på att tiden är inne för allt detta? (Mark 13:4). Jesus beskriver tecknen (Se Mark 13:3-23), men avslöjar inte någon exakt tidpunkt. Men han gör klart att något som ännu inte har skett måste ske: Först måste evangeliet förkunnas för alla folk (Mark 13:10).

Kopplat till detta är Jesus mycket tydlig med att det inte är upp till oss att veta när detta ska ske. Han kommer betona detta i läsningen imorgon kväll (se Mark 13:32), men också efter sin uppståndelse, då han säger till lärjungarna: Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt (Apg 1:7). Vi vet inte när, men vi kan fortfarande lita på att det kommer att ske. Jesu återkomst är faktisk närmare nu än när du började läsa den här korta betraktelsen. Och även om Guds rike helt och fullt bryter igenom först någon gång i en okänd framtid, så kan vi fortfarande leva i Jesu närhet redan här och nu, också den här dagen.

Förbön

Gode Gud, himmelske Fader, tack för den här dagen och för allt du gett den här dagen. Tack att du är av evighet, och att du har varit med mig, också den här dagen. Tack för löftet om din sons återkomst. Hjälp mig att leva med uppmärksamhet på tidens tecken, och i glädjefull förväntan på hans återkomst.

Denna kväll ber vi dig, Gud, vaka över dem som vakar eller gråter den här natten, och låt dina änglar hålla vakt över dem som sover. Kom med helande till de sjuka, med tröst till de lidande, med vila till de trötta. Låt vår sista tanke innan vi somnar få vara på dig och din kärlek, och låt vår första tanke när vi vaknar imorgon vara detsamma. Allt vi har, och allt vi bär, överlämnar vi i dina goda och starka armar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: