2020-06-25: Kvällsandakt

Torsdag, 25 Juni, 2020.
Psalm 314 – ”Ack saliga dag, som i hoppet vi bidar”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 13:3-13

När han satt på Olivberget, mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom, frågade de: ”Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet på att tiden är inne för allt detta?” Då sade Jesus till dem: ”Se upp så att ingen bedrar er. Många skall komma under mitt namn och säga: Det är jag, och de skall bedra många. Och när ni får höra stridslarm och krigsrykten, låt då inte skrämma er. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir jordskalv på den ena platsen efter den andra och det blir hungersnöd. Detta är början på födslovärkarna. Men var på er vakt. Man skall utlämna er åt domstolar, och ni skall pryglas i synagogorna och ställas inför ståthållare och kungar för min skull, som vittnen inför dem. Först måste evangeliet förkunnas för alla folk. När man för bort er för att utlämna er, så bekymra er inte för vad ni skall säga, utan säg vad som i det ögonblicket läggs i er mun, ty det är inte ni som talar då, utan den heliga anden. Broder skall skicka broder i döden, och en far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad.

Betraktelse

Jesus och hans närmaste fyra lärjungar, brödraparen Jonasson och Sebedeusson från Kafarnaum i Galileen, sitter på Olivberget och ser ner på staden och templet i Jerusalem, som de nyss lämnade. Jesus har just uttalat en katastrofprofetia: det magnifika och Guds härlighet återspeglande templet de ser framför sig ska totalförstöras!

Det leder naturligt till lärjungarnas fråga: När ska katastrofen ske? Vilka tecken visar oss att den just ska börja? Det blir upptakten till det långa tal om sluttiden, som är det sista Jesus säger, innan sitt lidande och sin död i staden därnere. Jesus ansluter där till de senare judiska profeternas verklighets- och historieuppfattning om att den mänskliga historien inte kommer att utvecklas till en strålande triumf för fred och godhet på jorden, utan tvärtom slutar med en serie allt värre katastrofer, tills slutdomen sker och Gud skapar en ny himmel och en ny jord, ett Rike där Gud råder. – Så på ett sätt är denna profetiska syn en mörk och hotfull sådan, men på ett annat och djupare sätt ett löfte om Guds slutliga seger över allt ont på jorden, något som får hans trogna att räta sina ryggar och lyfta sina ansikten mot himlen med glädje.

Jesus talar om de kommande hemska dagarna som ”födslovärkar”, en motsvarighet de smärtor en kvinna känner när arbetet med att föda sitt barn sätter igång och blir allt intensivare tills det nya livet är framfött. (Se även Joh. 16:25, där han talar om sin förestående död och uppståndelse på samma sätt).

De kommande katastroferna är inte bara naturkatastrofer, konflikt, krig, förhärjade länder och människor – sådana är det gott om i mänsklighetens historia. De riktar sig också särskilt mot de Kristustrogna, ”Ni ska bli hatade av alla”. Den fiendskapen kommer att drabba inom deras egna familjer, säger Jesus, väl medveten om att Gudsriket hade söndrat hans egen familj (även om uppståndelsen sedan försonar den igen, genom tron). Det goda (familjen) kan bli det bästas (Rikets) fiende. Varningen behövs för att lärjungarna inte ska förlora sitt hopp och sin tro, när det blir riktigt svårt att vara en Kristi efterföljare; detta kan martyrkyrkorna lära oss, som alltför lätt tycker att vi har det svårt.

Det man ska notera, när man läst hela Jesu tal om sluttiden är att lärjungarnas ursprungliga fråga om När änden kommer, trots det långa svaret inte får något svar, eftersom ingen utom Fadern (inte ens Sonen!) vet när det ska ske. Det är inte meningen att vi ska eller kan räkna ut det, utan att vi ska öva vår trohet dag efter dag. Det alla ska veta och göra är att hålla sig beredda på slutet och Herrens ankomst. Den är aldrig längre bort än vår återstående livstid …

Förbön

Tack, himmelske far, för den här dagen. Tack för din nåd och din vägledning, den här dagen och alla dagar. Hjälp mig att hålla mig nära dig och hålla fast vid dig, idag och alla dagar. Tack att du aldrig överger oss, utan att du tvärtom är som närmast när vi som bäst behöver dig. Hjälp mig att förstå och lita på det löftet, idag och alla dagar.

Den här kvällen och inför den här natten ber vi dig på nytt om din närvaro överallt i världen. Herre, du som vet att vi behöver dig, hjälp oss så att också vi själva förstår att vi behöver dig. Vi ber om din frid överallt där ofriden och ångesten har makten. Låt ditt ljus bryta fram och din frid breda ut sig i våra hjärtan och i hela din skapelse. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla. (1 Thess 5:23, 28)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: