2020-06-24: Morgonandakt

Onsdag, 24 Juni, 2020.
Psalm 67 – ”Som torra marken dricker regn”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Herre, du min herde i liv och död, stilla mina sinnen och min själ när jag nu närmar mig dig. Möt mig också den här dagen och den här stunden med din närvaro och ditt tilltal. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 12:37b-40

Allt folket lyssnade gärna på honom, och i sin undervisning sade han: ”Se upp med de skriftlärda, som vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget och sitta främst i synagogan och ha hedersplatsen på gästabuden. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. Så mycket hårdare blir den dom de får.”

Betraktelse

Vår vandring genom Markus evangelium fortsätter, och i den här morgonens korta läsning, som kommer sig efter de fem stridssamtalen mellan Jesus och olika religiösa företrädare, hör vi om hur Jesus varnar för de skriftlärda. Jesus kommer för varje avsnitt vi läser på denna Markusvandring alltnärmre det mål som är bestämt för honom: döden på korset och uppståndelsen på påskdagens morgon. På samma sätt har vi kunnat se hur motståndet mot Jesus bland vissa också det har ökat. Tonläget har skruvats upp – i texten denna morgon undervisar Jesus, men inte så som vi är vana vid genom liknelser, utan genom att varna. Och varningen gäller faran i att göra som de skriftlärda.

Vi kan lägga märke till att problemet inte är att vara skriftlärd i sig: att läsa och studera Bibeln, att lära känna Gud genom att läsa hans Ord och höra honom tala till oss och undervisa oss där, är av godo för alla människor, både för vår egen skull, och för att kunna bli ett Guds verktyg till tjänst för hans rike. Problemet med de skriftlärda var inte att de kunde skriften, utan hur de uppträdde och vad de gjorte. Jesus beskriver hur de vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget och sitta främst i synagogan och ha hedersplatsen på gästabuden. De äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns skull. Med andra ord en inställning långt ifrån den som Jesus undervisat sina lärjungar om att de skulle ha: Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav (Mark 10:43-44).

Att läsa och bli förtrogen med Guds ord är inte fel, men den som vill närma sig ordet behöver göra det i avsikt att lära känna Gud och få näring för sitt liv som lärjunge, inte för att vinna någon position eller fördel. Den som verkligen vill bli skriftlärd, och det är något eftersträvansvärt, måste läsa skriften och verkligen låta den tala – låt den påverka mig, mitt sinne, mitt liv med Gud och mitt liv bland människor. För att bli skriftlärd behöver man ta skriften på allvar, låta den för en själv bli det, som den menar sig vara: Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar (Heb 4:12). Det gäller, när vi låter ordet verka, också den här dagen.

Förbön

Tack, Käre Herre, för den här nya dagen, och för varje ny dag som du ger. Jag ber dig den här dagen att du hjälper mig i mitt umgänge med dig och ditt ord. Hjälp mig att inte bara läsa eller höra vad du i ditt ord säger, utan visa mig och ge mig också vad som behövs för att det du vill säga till mig verkligen ska sjunka in.

Vi ber den här dagen också om din ledning och ditt beskydd. Vi ber om det för hela din värld, för vår del av den, för våra sammanhang, för våra närmaste och för oss själva. Kom du och prägla dem alla, på ett nytt och djupare sätt än förr. Låt din välsignelse, din frid och din glädje prägla din skapelse mer och på ett djupare sätt än förut, och visa mig hur jag kan vara med i arbetet för detta. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

%d bloggare gillar detta: