2020-06-23: Morgonandakt

Tisdag, 23 Juni, 2020.
Psalm 177 – ”Pris vare Gud, som låter”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Himmelske Fader, också den här dagen behöver jag och vill jag höra dig tala. Därför ber jag dig nu: Gör mig stilla så att jag i tystanden kan höra din röst och de ord du har tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 12:28-34

En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: ”Vilket är det viktigaste budet av alla?” Jesus svarade: ”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.” Den skriftlärde sade: ”Du har rätt, mästare! Det är som du säger: han är den ende, det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” När Jesus hörde att mannen svarade klokt sade han: ”Du har inte långt till Guds rike.” Sedan vågade ingen fråga honom mera.

Betraktelse

Vår vandring genom Markusevangeliet fortsätter, och också i texten vi läser denna morgon befinner sig Jesus i diskussion. Men till skillnad från andra diskussioner som vi de senaste dagarna sett att Jesus befunnit sig i (se andakterna igår och i förrgår), så verkar Jesus och den skriftlärde som han diskuterar med i texten denna morgon vara ovanligt överens.

Ämnet som diskuteras är vilket av buden i Gamla Testamentet som är det viktigaste. Det är den skriftlärde som vill veta vad Jesus anser kring detta, och Jesus svarar honom: ”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.”

Jesus svar blir alltså att berätta vilket bud som är det viktigaste, genom att recitera 5 Mos 6:4-5, samt att berätta vilket bud som är det nästa viktigaste, genom att recitera 3 Mos 19:18. Den skriftlärde får alltså svar på sin fråga, och dessutom svaret på vad som hade kunnat vara den naturliga följdfrågan: men vilket är det näst viktigaste budet?

Den skriftlärdes svar visar att de båda verkar överens: Du har rätt, mästare! Det är som du säger… Men förutom att visa Jesus sitt medhåll lägger han också till: det är mer än alla brännoffer och andra offer. Att leva efter dessa bud är alltså viktigare än de offer som var en så viktig del av gudsfolkets tro och identitet vid denna tid. Och Jesus verkar hålla med, eftersom han säger till mannen: Du har inte långt till Guds rike.

Detta korta textavsnitt skiljer sig från många andra av de samtal och diskussioner som Jesus har med skriftlärda och företrädare för olika judiska grupper, eftersom det som sker här är just ett samtal och diskussion snarare än debatt och polemik. Detta gör i sin tur att samtalet kan bli verkligt fruktbart. Det var verkligt god vägledning för den skriftlärde som diskuterade med Jesus, och det är verkligt god vägledning för dig och mig som idag läst om detta.

Förbön

Käre himmelske Fader, tack för den här dagen och för varje ny dag. Den här dagen ber jag dig: hjälp mig att hålla mig nära dig, att vända om till dig, och att lyssna till din undervisning. Visa mig den här dagen vilka vägar du har tänkt att jag skall vandra, och vilka utmaningar och välsignelser som du har tänkt att jag skall möta.

Också den här dagen ber vi att du förbarmar dig och griper in i världen. Låt fler människor få komma till klarhet med vem du är, vad du har gjort och vad du kan göra. Visa mer av dig för alla som ber om det. Kom med kraft och hälsa till de försvagade och sjuka. Kom med vishet och barmhärtighet till världens ledare, och med din nåd och frid till hela din skapelse. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

%d bloggare gillar detta: