2020-06-23: Kvällsandakt

Tisdag, 23 Juni, 2020.
Psalm 105 – ”Hosianna, Davids son”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode och underbare Gud, möt mig nu, när jag nalkas dig, kom med den stillhet som är av dig. Kom med ditt ljus, kom med din sanning. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 12:35-37a

Då Jesus undervisade i templet frågade han: ”Hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son? David har ju själv sagt, genom den heliga anden: Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida, så skall jag lägga dina fiender under dina fötter. David kallar honom alltså herre, hur kan han då vara Davids son?”

Betraktelse

Vår vandring genom Markus evangelium fortsätter, och denna kväll läser vi ett mycket kort avsnitt, som är det sista i raden av fem vad vi skulle kunna kalla för stridssamtal mellan Jesus och företrädare för olika religiösa grupper i Jesu samtid. Dessa fem samtal utgörs av frågan om Jesu fullmakt (Mark 11:27-33), frågan om skatt till kejsaren (Mark 12:13-17), frågan om uppståndelsen (Mark 12:18-27), frågan om det viktigaste budet (Mark 12:28-34) och det avsnitt vi läser idag: Är Messias Davids son? (Mark 12:35-37a).

I de fyra första av dessa fem samtal är det Jesu motståndare som kommer till honom med frågor, men mot slutet av avsnittet som handlar om frågan om det viktigaste budet (som vi läste om i morse), så händer något: Jesu motståndare vågar inte fråga honom fler saker (Se Mark 12:34). Så i den text som vi läser denna kväll, så är det istället Jesus som, när han undervisar i templet, tog initiativet med sin fråga: Hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son?

Frågan är ställd för att utmana de skriftlärdas uppfattning om hurdan Gud Messias skulle vara. De skriftlärda betraktade Messias som Davids son, det ser vi av bibeltexten vi precis läst. Och att Messias beskrevs på detta sätt av de skriftlärda säger också något om deras förväntningar på honom. Bo Giertz skriver i sin kommentar om detta: som en ättling av det gamla kungahuset skulle han regera över Israel. Han skulle göra slut på dess smälek, krossa dess fiender och ”åter upprätta Davids fallna hydda” (Amos 9:11).

Men nu visar Jesus, fortsätter Giertz, att den bilden måste vara falsk. Han citerar en psalm (den 110e som allmänt ansågs handla om Messias) och visar att David där kallar Messias för sin ”Herre”. Därmed har han visat, att Messias är något mer än en Davidsättling och att hans fullmakt och hans uppgift inte bara kan bestå i att återupprätta Davids rike. Jesus nöjer sig med denna antydan. Den låter oss ana, varför han inte vill kallas Messias bland de breda massorna. Han var Messias, men han skulle utföra ett verk, som fanns förutsagt i Skriften men som hans landsmän inte förstod.

Detta att Jesus verkligen var Guds Messias, men att människors föreställningar och förhoppningar kring Guds Messias och vad denne skulle göra inte alltid stämde överens med Jesu liv och gärning, hjälper oss förstå både motståndet mot Jesus bland många religiösa företrädare och varför Jesus ibland förbjöd (eller försökte förbjuda människor) att tala öppet om vem han var eller vad han gjort, detta som kallas Messiashemligheten. Ändå vill ju Jesus att människor, alla människor, ska veta vem han är och vad han har att ge dem som kommer till honom. Jesus inleder detta det sista stridssamtalet, han utmanar och går i polmik, men han gör det för att visa något mer av vem han själv är, för dem han talade med i texten, och för oss som läser detta idag.

Förbön

Tack, käre Herre, för också den här dagen. Tack att du lett mig och följt mig den här dagen, och att du gör det varje dag. Denna kväll ber jag dig, hjälp mig att komma till dig, till din närhet och till din undervisning, med öppet sinne, så att jag utan skygglappar eller förutfattade meningar kan ta emot vad du vill säga. Visa mig den här dagen, käre Herre, något mer av vem du är.

Herre, vi ber denna kväll om din frid och ro. Din frid och ro för oss själva och för de människor som finns i vår närhet. Din frid och ro överallt där det finns oro: runt omkring oss, i vårt land, och över hela världen. Kom med vishet till de styrande, helande till de sjuka, kraft till de vårdande, förbarmande till de ropande. Genom Jesus Kristus, din Son och vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

%d bloggare gillar detta: