2020-06-22: Morgonandakt

Måndag, 22 Juni, 2020.
Psalm 64 – ”En dyr klenod, en klar och ren”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 12:13-17

Sedan skickade de till honom några fariseer och herodesanhängare, som skulle snärja honom med frågor. De kom och sade till honom: ”Mästare, vi vet att du är uppriktig. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen utan lär oss verkligen Guds väg. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Skall vi eller skall vi inte göra det?” Men han förstod att de hycklade och svarade: ”Varför vill ni sätta mig på prov? Ta hit en denar och låt mig se på den.” De räckte fram en, och han frågade: ”Vems bild och namn är detta?” – ”Kejsarens”, svarade de. Jesus sade: ”Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.” Då häpnade de över honom.

Betraktelse

Fariseer och herodesanhängare hade alldeles olika inställning till skattefrågan, dvs. frågan om en som lydde Mose lag, kunde betala skatt till den romerske kejsaren, som på alla skattemynt (en denar per person) avbildades och nämndes som gudomlig (latin: divus). De som bejakar detta genom att betala skatten begår ett uppenbart brott mot första budet om att inte ha några andra gudar än Herren, Israels Gud. Fariseerna, särskilt deras radikala del zeloterna, svarade i princip Nej, även om de för fredens och livets skull ändå betalade skatten. Herodesanhängarna svarade Ja, för fredens och livets – och den judiska religionsfrihetens – skull.

Frågan inleds med en rejäl portion smicker: Du är ju en orädd och rättrådig lärare, som utan fruktan för konsekvenserna verkligen lär oss Guds väg, och alltså bör kunna ge ett klart besked. Skulle Jesus svara ”Jag vet inte”, eller göra någon annan undanflykt, skulle han omintetgöra sin heder som en sann lärare i Israel. Naturligtvis menar frågarna inte allvar med denna inledning; för dem är inte Jesus en som ”verkligen lär oss Guds väg”, och därför kallar Jesus dem hycklare. De är bara ense om en sak i den här frågan: de vill sätta Jesus i klistret och få honom att tappa ansiktet.

Frågan är så listigt konstruerad att varje svar blir ”fel”; Jesus förlorar i vilket fall som helst. Vare sig Jesus svarar Ja eller Nej, kommer han nämligen att anses brottslig av några. Säger han Ja, kommer han omtalas bland alla rättrogna judar som en som i princip brutit första budet och satt Guds majestät efter kejsarens. Svarar han Nej, blir han anmäld som upprorsmakare till romarna, och straffet blir döden. Ska han då välja Guds eller kejsarens majestät?

Jesus svarar, och först verkar det som om han ger Skattebetalarnas förening (herodianerna) rätt: ”Ge kejsaren det kejsaren tillhör”, dvs. ge honom denaren med hans bild och ägarmärke på. Men Jesus fortsätter, ”och ge Gud vad Gud tillhör”, och som han har sitt ägarmärke på. – Jamen, vad är då Guds egendom och har hans ägarmärke på sig? Det visste minsta judiska skolbarn: människan själv är Guds avbild. Om du ger Gud allt du är och har, älskar honom med hela ditt hjärta, din själ och ditt förstånd, då lider Guds majestät inget intrång av det du ger staten för dess tjänst åt alla (att uppehålla fred och rättvisa). Lika litet som Guds majestät lider skada av att du älskar andra människor, och dig själv.

Frågan om det rätta i att betala skatt är ingen stor fråga. Men frågan om du faktiskt ger Gud allt du är och har, idag och alla dagar – det är livets viktigaste fråga, och den har bara ett rätt svar!

Förbön

Tack, gode Gud, för en ny dag som du ger ur din hand och tack för livet med dig. Hjälp mig den här dagen att vända om till dig, att leva närmre dig, att ge allt det till dig som tillhör dig: mitt liv, min tro, mitt hopp, min kärlek, mina synder, min historia, min framtid, och allt det andra.

I början av denna dag och denna vecka ber vi åter om din närvaro och ditt förbarmande i och över det som nu sker: i världen, i Sverige, i vår närhet och inom oss. Tack att du ser och redan är i det som sker, tack att du inte är långt borta från någon enda av oss. Vi ber om synliga ingripanden från dig, för världens skull och för ditt rikes och din barmhärtighets skull. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: