2020-06-21: Morgonandakt

Söndag, 21 Juni, 2020.
Psalm 748 – ”Vi ger dig denna nya dag, o Herre”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, gör mig stilla, stilla inför dig. Samla mina tankar, du som känner mig. Herre, all min oro, lämnar jag åt dig. Låt din Ande fylla, tomheten i mig. Amen.

Bibelläsning – Lukasevangeliet 1:67-80

Johannes far Sakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord: ”Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter, frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund, den ed han svor vår fader Abraham: att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, ty du skall gå före Herren och bana väg för honom. Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han skall komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg.” Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel.

Betraktelse

Idag är det, precis som igår, en söndag som i kyrkans kalender har ett namn och en överskrift: Idag är det den helige Johannes Döparens dag och överskriften är Den Högstes profet. Därför ska vi också den här morgonen stanna upp inför en text som särskilt hör till just den här dagen.

Två gånger under varje kyrkoår dyker Johannes Döparen upp: på tredje söndagen i advent och idag, söndagen efter midsommardagen. Johannes Döparen, vägröjaren, hade genom sin förkunnelse och sitt sätt att leva i uppgift att bereda väg för Jesus och för det sammanhang som han visade på, undervisade om, och etablerade här på jorden: Guds rike.

I läsningen i andakten denna morgon läser vi inte om något som Döparen själv säger eller gör, istället möter vi den lovsång som är tillskriven Sakarias, Johannes pappa. Sakarias fylldes av helig Ande och talade precis efter Johannes födelse de ord vi läser denna morgon. Men det är egentligen bara en liten del av denna lovsång som handlar om just Johannes: Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, ty du skall gå före Herren och bana väg för honom. Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Desto mer handlar dessa profetiska ord, denna Sakarias lovsång som den också brukar kallas, om Jesus, honom som Johannes har till uppgift att bereda vägen för: Sakarias talar om Herren, som besöker sitt folk och ger det frihet, om frälsningens horn, så som han för länge sedan lovat. Han talar om frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han talar om det nya kapitel i mänsklighetens historia som Kristi födelse innebär: Han skall komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg.

Redan vid Johannes födelse, då det kunde ligga nära till hands att glädja sig över just precis det, så är alltså fokuset riktat med på Jesus än på Johannes själv – och så ska det komma att fortsatta. Johannes liv och gärning är centrerat inte kring honom själv, utan kring Kristus. På så sätt har vi verkligen något att lära av Johannes: detta att det inte först och främst handlar om oss, vad vi försöker göra eller vilka projekt vi försöker driva för Guds rike, utan om vem det är vi genom bön och liv försöker att bereda väg för.

Ett särskilt viktigt bibelord, som sammanfattar Johannes uppdrag och inställning till det, finner vi hos evangelisten Johannes. Han återger hur döparen har sagt om Jesus och om sig själv i relation till honom: Han skall bli större och jag mindre (se Joh 3:30). Det skulle kunna fungera som en utmärkt arbetsbeskrivning också för oss och våra liv som lärjungar till Jesus: han skall bli större och jag mindre.

Inte för att vi inte skulle vara viktiga, betydelsefulla, till och med djupt älskade av Gud. Utan för att vi som troende och döpta och därmed Guds barn och medarbetare i hans rike har fått uppdraget att bli länkar i den kedja som gör att budskapet om Guds rike, om frälsning, försoning, evigt liv och frid med Gud här och nu når ut till alla människor. Johannes storhet låt inte först och främst i vad han gjorde, utan i vem han pekade på. Därför gör vi gott i att ha honom som vår förebild, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här nya dagen. Hjälp mig att ge den helt och fullt tillbaka till dig. Vi tackar dig för Johannes döparen som på ett särskilt sätt fick bereda vägen för din Son och för ditt rike i denna världen. Påminn oss idag om att vi har samma uppdrag: välsigna vår bön för och vårt arbete med det.

Idag ber vi också särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26).

%d bloggare gillar detta: