2020-06-20: Morgonandakt

Midsommardagen, Lördag 20 Juni, 2020.
Psalm 200 – ”I denna ljuva sommartid”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, du som vill tala till oss och vet att det är gott för att få höra vad du har att säga, jag ber dig: kom nu med den stillhet som är av dig, så att jag kan ta emot det du nu vill ge. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – 1 Mosebok 9:8-17

Gud sade till Noa och hans söner: ”Jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkommande och med alla levande varelser som finns hos er, fåglar, boskap och alla vilda djur, alla som gick ut ur arken. Jag skall upprätthålla mitt förbund med er: aldrig mer skall det hända att alla varelser utplånas av flodens vatten, aldrig mer skall en flod ödelägga jorden.” Gud sade: ”Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni har med er, för alla kommande släktled: min båge ställer jag bland molnen. Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. När jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen, då skall jag tänka på mitt förbund, förbundet mellan mig och er och alla levande varelser av alla slag, och aldrig mer skall vattnet bli till en flod som utplånar alla varelser. När bågen står bland molnen skall jag se den och tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser av alla slag på jorden.” Och Gud sade till Noa: ”Detta är tecknet för det förbund som jag upprättar mellan mig och alla varelser på jorden.”

Betraktelse

Eftersom det idag är midsommardagen, som också är en särskild dag i kyrkans år, stannar vi denna morgon upp inför en av de bibeltexter som särskilt hör till den här dagen och som läses i gudstjänster i exempelvis Svenska kyrkan. Temat för den här dagen i Svenska kyrkans kyrkoår är Skapelsen, och i den text som ligger framför oss läser vi om hur Gud sluter ett förbund med Noa.

Längre fram i Gamla Testamentet kan vi läsa om hur Gud också sluter andra förbund: med Abraham (se 1 Mos 15), med sitt folk i samband med att de får lagen vid Sinai (se 2 Mos 34), och med Kung David (se 2 Sam 7), och dessa tre senare handlar alla på något sätt om Guds omsorg om sitt utvalda folk Israel. Men det förbund som vi läser om denna morgon, som vi kan kalla Noa-förbundet, skiljer ut sig, eftersom det inte bara inkluderar avsevärt fler människor än Guds utvalda folk, utan till och med alla levande varelser av alla slag på jorden (1 Mos 9:16).

Den kristna trons själva kärna är att vi har en Gud som älskar oss människor, ger oss allt gott, blev människa som vi och som hela tiden vill dra oss in i en innerligare och närmre gemenskap med sig. Men den här dagen, när Skapelsen är särskilt i fokus, är det värt att påpeka att Guds omsorg sträcker sig också bortom och utöver mänskligheten. Det påminns vi om i texten vi läser denna morgon, men också andra bibeltexter talar om detta: I psaltarens psalm 36 konstaterar kung David: Herre, du hjälper både människor och djur (Ps 36:7), och i slutet av berättelsen om profeten Jona frågar Gud den motvillige profeten: Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden, där det bor över 120 000 människor, som inte ens kan skilja på höger och vänster – och dessutom många djur (Jona 4:11).

Guds omsorg sträcker sig över och räcker till för hela skapelsen, även om vi människor har en särskild plats och roll i den. I 1 Mos 1 läser vi om hur Gud är hela skapelsens ursprung, att Gud har skapat allt och att han såg att allt som han hade gjort var mycket gott. (1 Mos 1:31). Men samtidigt står det om oss människor att det är just vi som är skapade till Guds avbild (1 Mos 1:26-28). Det innebär en särskild välsignelse och särskilda möjligheter, men också ett särskilt ansvar, varje dag. Också den här dagen.

Förbön

Käre Herre, tack för den här dagen som jag får av dig. Tack för din omsorg om mig, jag som är en liten del av din stora och mångfaldiga skapelse. Hjälp mig att se min egen roll och mitt eget ansvar, hjälp mig att ana dig i din skapelse och att ta emot den nåd som du ger varje ny dag.

Inför den här dagen ber vi dig också om ditt ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre tack att du ser, att du vet om allt som rör sig omkring oss och inom oss. Herre, tack också att du hela tiden drar oss närmre dig. Hjälp oss att inte hålla emot. Led oss idag till människor och sammanhang där du vill låta ditt ord sås ut. Led oss och hela din mänsklighet idag på vägen som leder allt närmre dig. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

%d bloggare gillar detta: