2020-06-20: Kvällsandakt

Midsommardagen, Lördag, 20 Juni, 2020.
Psalm 202 – ”De blomster som i marken bor”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, kom med din tröst och ditt ljus, vänd oss mot dig, vår blick, vårt hjärta, våra sinnen. Skänk den stillhet som gör att vi ser att du var här redan innan vi ropade till dig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 11:27-33

De kom tillbaka till Jerusalem, och när han gick omkring på tempelplatsen kom översteprästerna och de skriftlärda och de äldste fram till honom och frågade: ”Vad har du för fullmakt att göra detta? Vem har gett dig den fullmakten?” Jesus svarade: ”Jag har en fråga till er. Svara på den, så skall jag säga vad jag har för fullmakt att göra detta. Dopet Johannes döpte med, kom det från himlen eller från människor? Svara mig!” De överlade med varandra: ”Om vi svarar: Från himlen, säger han: Varför trodde ni då inte på honom? Men kan vi svara: Från människor?” Det vågade de inte för folket, eftersom alla ansåg att Johannes verkligen hade varit en profet. Därför svarade de: ”Vi vet inte.” Då sade Jesus till dem: ”I så fall säger jag inte heller er vad jag har för fullmakt att göra detta.”

Betraktelse

Vår vandring genom Markus evangelium fortsätter, och Jesus och hans lärjungar är i läsningen denna kväll tillbaka inne i Jerusalem. Jesus tar sig till tempelplatsen och går omkring där, och fram till honom kommer översteprästerna och de skriftlärda och de äldste, tre grupperingar som också tidigare varit i konfrontation med Jesus, och som vill röja honom ur vägen.

Vi har vi det här laget blivit ganska vana vid att läsa om hur olika religiösa företrädare sätter Jesus på prov, konspirerar mot honom och försöker snärja honom med frågor. Det som sticker ut i den episod som vi läser denna kväll är att Jesus svarar med samma mynt – han ställer en fråga till sina motståndare som, inte har ett bra svar. Om de svarar att Johannes och hans dop var av Gud, klingar det falskt eftersom det inte trodde på det. Om de svarar att Johannes och hans dop inte var av Gud, riskerar de att stöta sig med folket, som var övertygade om att Johannes och hans dop var från Gud.

Det är intressant att notera hur Jesu motståndare överlade med varandra inför att de ska ge Jesus ett svar på hans fråga: de tycks inte utgå ifrån vad de själva anser vara rätt eller vad de tror kan vara Guds roll i det som sker, utan utifrån rädsla för människor och vilja att ge ett i sammanhanget rätt svar. Eftersom utgångspunkten för debatten är att Jesu motståndare vill sätta dit Jesus och få honom att säga saker som de kan anklaga honom för, snarare än att de är genuint intresserade och nyfikna på vem han är, så är det inte heller konstigt att samtalet inte leder till något fruktbart.

Jesus kommer, några kapitel längre fram i Markus evangelium, att avslöja vem han är och vilken fullmakt han har för sina motståndare (se Mark 14:53-65). Att han inte gör det redan idag kan vi uppfatta som ett tecken på att Jesus har mer att utföra, säga och undervisa om innan han till slut överlämnar sig åt det öde som var honom givet: Att dö på korset och så försona varje människa som i tro och längtan kommer till honom, det gäller också dig och mig.

Det vi kan göra den här dagen är att öva oss i att för egen del närma oss Jesus, hans gärning och hans undervisning med nyfikenhet och utan egna uppsåt eller ingångsvärden, samt att ge honom fullmakten att leda oss i våra liv, varje dag. Också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här dagen, och för varje dag. Tack för din kärlek, din nåd och din makt. Den här dagen ber jag dig: kom med din helige Ande till mig alltmer, och skapa i mig en djupare öppenhet och nyfiken inför vem du är. Hjälp mig också att sluta klamra mig fast vid den här världens goda, och istället alltmer ge dig fullmakten att leda mig.

Vi ber denna kväll åter om ditt förbarmande över din värld och allt som du skapat. Grip in i vår värld, hjälp oss att vårda och förvalta din skapelse och tjäna dig i allt. Vi ber särskilt om ditt förbarmande över de sjuka och de döende, kom till dem, var dem nära. Hjälp oss att leva för dig så länge vi lever, idag, imorgon och alla dagar. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. (Jud, v. 2)

%d bloggare gillar detta: