2020-06-19: Morgonandakt

Fredag, 19 Juni, 2020.
Psalm 56 – ”Gammal är kyrkan, Herrens hus”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gud, du kallar oss till att vara dina tjänare och till att lyssna till din röst. Hjälp mig att idag tjäna dig, och att just nu bli stilla inför och uppmärksam på det som du vill säga. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 11:15-19

De kom till Jerusalem, och han gick till templet. Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sade: ”Står det inte skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har gjort det till ett rövarnäste.” Detta hörde översteprästerna och de skriftlärda, och de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom, eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämnade de staden.

Betraktelse

Vår vandring genom Markus evangelium fortsätter. Jesus har nu kommit till Jerusalem, där den sista delen av hans liv och gärning kommer att utspela sig, och där han kommer att fullborda den uppgift för vilken han har blivit sänd till jorden. I bibelläsningen i förrgår morse uttryckte Jesus kärnan i detta med orden: människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många (se Mark 10:45).

Vi läste igår morse om hur Jesus red in i Jerusalem, och igår kväll om fikonträdet i Betania. I läsningen denna morgon är Jesus tillbaka inne i staden, och han går till templet. Kommersen kring bland annat pengaväxling och försäljning av offerdjur provocerar Jesus så till den grad, att han i sin ilska sätter ett tvärt stopp för alltsammans: han drev ut dem som sålde och köpte och han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor.

Motivet till Jesu reaktion är att templet, Guds hus, har börjat användas till annat än det som var templets syfte. Templet skulle vara en synlig manifestation för Guds närvaro bland och hans förbund med sitt folk, och platsen dit människor skulle söka sig för att få vara honom nära och utöva sin tro.

När Jesus efter sin utrensningsaktion undervisade, tar han upp två profetord som knyter an till vad templet är tänkt att vara och att människor ibland har andra syften. Dels är det ett ord från profeten Jesaja, mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk (Jes 56:7), dels ett från profeten Jeremia, detta hus, som mitt namn är utropat över, tar ni det för ett rövarnäste? (Jer 7:11).

Genom att göra det han gör i texten denna morgon visar Jesus två saker som det är gott för oss att bli påminda om: för det första att ilska och upprördhet var känslor som Jesus kunde visa när det var motiverat, vilket innebär att också vi som försöker leva som hans lärjungar har rätt att känna och uttrycka sådant. Vi ska inte kväva sådana känslor i syfte verka fromma eller balanserade – känslor är till för att kännas och bäras fram till Gud i bön.

För det andra påminner denna episod oss om att också vi ska vara rädda om de sammanhang och medel som vi har fått för vårt liv med Gud: Att vi tar oss tid till bön och bibelläsning, att vi är rädda om varandra i församlingsgemenskapen och om kyrkorummet. Gud har gett oss många medel för att nå honom: bönen, ordet, nattvarden, lovsången, gemenskapen, dopet, med mera. Men för att de ska kunna bli medel för Gud att nå fram till oss, behöver vi ta dem på allvar, och använda dem så ofta som möjligt. Till exempel den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här nya dagen, och för varje ny dag som du ger. Käre Far, hjälp mig den här dagen mig att bättre förstå och vörda din helighet, och att mera ihärdigt använda de medel du har gett mig för min relation till dig. Tack att du är både helig och barmhärtig, allsmäktig och nära.

Vi ber också den här dagen om din närvaro i och ditt förbarmande över den här världen. Kom särskilt, käre Herre, till alla som i sina liv och sina arbeten tjänar andra. Kom med glädje och kraft till alla som på något sätt ger av sig själva till andra människor. Välsigna alla goda tankar, gärningar och ord, också hos oss, också idag. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. (2 Thess 2:16-17)

%d bloggare gillar detta: