2020-06-19: Kvällsandakt

Fredag, 19 Juni, 2020.
Psalm 254 – ”Löftena kunna ej svika”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Far, du som ger den frid som ingenting annat kan ge, kom med den friden nu, och med uppmärksamhet på din närvaro och på vad du vill säga. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 11:20-26

Nästa morgon när de kom förbi fikonträdet såg de att det var förtorkat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sade till Jesus: ”Rabbi, ser du, fikonträdet som du förbannade har vissnat!” Jesus sade till dem: ”Ni skall tro på Gud. Sannerligen, om någon säger till berget här: Upp och kasta dig i havet! och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det skall gå som han säger, då blir det så. Därför säger jag er: tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så. Och när ni ställer er och ber, skall ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då skall också er fader i himlen förlåta er era överträdelser.”

Betraktelse

Vår vandring genom Markus evangelium fortsätter, och denna kväll möter vi ett textavsnitt som är både utmanande och uppmuntrande. Det är morgon och en ny dag, och Jesus och lärjungarna tar vägen förbi det fikonträd som Jesus dagen före hade förbannat. Den episoden och vad den betyder stannade vi upp inför i andakten igår kväll. Men när Jesus och lärjungarna nu kommer förbi samma fikonträd ser de att det nu är helt förtorkat, och Petrus kommer ihåg händelserna dagen före och påpekar: Rabbi, ser du, fikonträdet som du förbannade har vissnat!

Jesu svar på Petrus påpekande tycks hänga samman med vad episoden med fikonträdet betyder på ett djupare plan – Jesus vill att människor, och däribland du och jag, ska ta emot och tro på honom och det rike som han kommer med. Det är tron som är det viktiga, och Jesus stryker under det med den minst sagt tydliga bilden: tron har förmågan att flytta berg om den fått ett tillräckligt starkt fäste i oss. Den tydliga illustrationen (ett berg som kastar sig i havet) är lätt att minnas, och det är också en av poängerna med att den används. Också tidigare har Jesus använt den här typen av stark eller absurd bild, för att vi ska komma ihåg dem och vad de står för (såsom när Jesus talar om kamelen och nålsögat, sa Mark 10:25).

Det är viktigt att vi, eftersom bilden av berget som kastar sig i havet är lätt att komma ihåg, förstår vad den vill påminna oss om: Att tron är det viktiga, att den som tror förmår stora saker, och att fram till åtminstone den punkt då vi fått sådan tro att vi genom att befalla kan flytta runt på jordens berg, så vill Gud ge oss mer tro, för Gud har alltid mer att ge. Tron är inget projekt som vi blir färdiga med, ungefär som när vi tvättar bilen eller målar huset. Om något så är tron som en trädgård, som mår gott av uppmärksamhet och skötsel varje dag för att kunna växa. Och varje dag innebär att vi behöver inkludera också den här dagen.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här dagen. Tack att du den här dagen och varje dag vill ge oss mer av dig och ditt goda. Gode Gud, vi ber dig, hjälp oss den här dagen att inte se så mycket på vad vi själva ännu inte har, utan istället titta efter och upptäcka vad du kan och vill ge. Ge oss en tro som förflyttar berg, och visa oss vilka berg vi ska flytta.

Käre far, vi ber dig denna kväll: låt oss få gå till vila under ditt beskydd denna natt. Förbarma dig över hela din värld, grip in i allt det som nu sker. Kom med din frid till alla som är rädda och oroliga, kom med helande till de sjuka, kom med kraft och vishet till de vårdande. Gör dig känd för dem som inte känner dig, dra dem till dig med din kärleks band. Låt din välsignelse och frid vila över oss ikväll, inatt, imorgon och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: