2020-06-18: Kvällsandakt

Torsdag, 18 Juni, 2020.
Psalm 225 – ”Jesus är ute och söker”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 11:12-14

När de gick från Betania nästa dag blev han hungrig. Då fick han på långt håll syn på ett fikonträd med gröna blad och gick dit för att se efter om det fanns något på det. Men när han kom fram hittade han ingenting annat än blad; det var inte rätta tiden för fikon. Då sade han till trädet: ”Aldrig någonsin skall någon äta frukt från dig!” Och lärjungarna hörde det.

Betraktelse

Jesus är ute och söker – i den här symboliska handlingen med fikonträdet söker han frukt. (Sökarbilden använder han även om sig som den Gode Herden som söker efter sitt förlorade får, Luk. 15; psalmbokens psalm 225 har nog mest den bakgrunden).

Rent bokstavligt förväntade sig Jesus kunna finna frukt på vägen in till Jerusalem. På ett fikonträd ”med gröna blad” i mars-april kan man nämligen i det Heliga Landet finna det som ibland kallas ”tidigfikon” (hebr. fagi, som i namnet på byn nära Olivbergets krön, Bet-fage, ”platsen för tidigfikon”, där Jesus hämtade åsnan som han red in i Jerusalem på). De är inte trädets egentliga frukt, som växer fram från årsskotten (”gröna löv”) och bär stor skörd i augusti-september. ”Tidigfikonen” eller ”kartfikonen” är ett slags tidig fruktbildning före lövsprickningen, ätbara men utan de riktiga fikonens sötma.

Det Jesus förväntar sig är alltså inte biologiskt omöjligt eller orimligt, men inte minst sammanhanget med Jesu intåg som fredskung i Jerusalem dagen innan och ”tempelrensningen” senare samma dag hjälper oss att förstå händelsen främst som en liknelse i handling, eller symbolhandling. Det är inte ett oskyldigt fikonträd han straffar med förvissnande, utan det är en domsprofetia han utför mot Guds stad och folk.

Jesus är Guds utsände som kommer till det utvalda folkets centrum, templet och den heliga staden, för att finna den ”frukt” Gud väntar (hörsamhet mot Guds ord, trohet, lydnad för den Rättfärdige). Gud har handlat väl mot sitt folk i tusen år, och Jesus har i förkunnelse och handling försökt öppna sitt folk Israel för det Guds rike han kommer med, men utan svar i tro. Då är domen ofrånkomlig – precis som den är för de små galileiska städerna Korasin, Betsaida och Kafarnaum (Matt. 11:21 och Luk. 10:13), som sett och hört Jesus, men inte omvänt sig.

Blir Guds ord och nåd avvisade, gör man sitt inre hårt mot det Gud vill med en, då verkar det just förhärdelse, en växande oförmåga att kunna säga annat än nej till sin Skapare och Räddare. Och säger man nej till sin egen räddning, blir domen ohjälplig och katastrofen ett faktum. Detta är de gammaltestamentliga profeternas ständigt upprepade budskap från Gud till sitt folk och utgångspunkten för Jesu predikan om omvändelsens nödvändighet. Det finns inget viktigare än att öppna sig för Guds nåd.

Förbön

Käre Herre, tack för den här dagen. Tack, att du är Herre över allting, att du har all makt, i himmelen och på jorden. Gör mig denna kväll mer öppen än förut för din närvaro och din nåd. Hjälp mig att leva ett liv där jag bär frukt för ditt rike, reflekterar ditt ljus och sprider ditt hopp och din kärlek.

Också denna kväll ber vi om din närvaro och ditt förbarmande över hela din värld. Kalla på hela din mänsklighet, dra oss alla in i en djupare gemenskap med dig, redan i denna världen och i denna tiden. Trösta de ledsna och oroliga, skänk dem som nu ska sova kvällens frid, hela de sjuka, och visa för dem som i natt ska vara vakna att du bär, också i nattens timmar. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla. (1 Thess 5:23, 28)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: