2020-06-17: Morgonandakt

Onsdag, 17 Juni, 2020.
Psalm 38 – ”För att du inte tog det gudomliga”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, himmelske Fader, du som ser och förstår min längtan efter dig bättre än jag själv gör, kom mig nu nära, och tala till mig de ord som du bättre än alla vet att jag behöver höra. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 10:35-45

Jakob och Johannes, Sebedaios söner, gick fram till honom och sade: »Mästare, vi vill be dig om en sak.« – »Vad vill ni att jag skall göra för er?« frågade han. De svarade: »Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andre till vänster.« Jesus sade: »Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med?« De svarade: »Ja, det kan vi.« Jesus sade: »Den bägare som jag dricker skall ni få dricka, och det dop som jag döps med skall ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill.« När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sade: »Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.«

Betraktelse

Jakob och Johannes förfrågan är oerhört frimodig. De vill att Jesus ska skriva en blank check till dem och att han ska göra vad han ber dem om. Deras begäran är att få ha de högsta och mest priviligerade positionerna i Guds rike. Platsen på den högra sidan om kungen var den mest prestigefyllda, den var reserverad för sonen, prinsen, arvtagaren. Platsen på vänstra sidan var reserverad för rådgivaren. Rådgivaren som satt bredvid kungen och kunde viska olika förslag till honom om hur han skulle styra riket.

För det första måste vi erkänna att Jakob och Johannes begäran innefattar ett enormt stort mått av tro. De var övertygade om att Jesus var Messias som skulle komma med Guds rike i världen. Ändå förstod de inte att riket inte skulle komma genom erövring, utan genom offer. Jesu svar är skarpt: de två lärjungarna visste inte vad de bad om. Att få de privilegierade platserna i Guds rike var inte något man gjorde genom att ta dem med kraft, utan genom att släppa ifrån sig allt genom lidande och död.

När Jesus talar om bägaren menar han med största sannolikhet Guds vrede såsom det står i Jesaja 51:17 Vakna, vakna! Res dig, Jerusalem, du som ur Herrens hand fått hans vredes bägare att dricka, du som måste tömma kalken i botten, bägaren som får dig att ragla. När Jesus ber i Getsemane använder han också symboliken med bägaren för att tala om sitt lidande. När Jesus talar om dopet är det förmodligen inte det kristna dopet han talar om, ändå är det svårt att inte tänka på Romarbrevet 6:3, som talar om att vi döps in i Kristi död. Bägaren och dopet handlar alltså om lidande och död, är det något som Jakob och Johannes vill genomlida? De säger att de kan det. De är modiga och vill lida för Jesu skull. Ändå är de naiva, för de förstår inte vad det är för lidande Jesus ska gå igenom. Men Jesus säger att de kommer att få dricka av hans bägare och döpas av hans dop. Nu talar Jesus om martyrdöden. Jakob blev martyr tidigt, Apg 12:2, men Johannes blev enligt kyrkans tradition kanske 90 år gammal. Dock fick han lida för sin tro.

Men när Jesu lidande börjar är det ironiskt att lärjungarna inte visade samma mod som de påstår sig ha, utan flyr och håller sig på avstånd. Platsen på Jesu högra och vänstra sida var inte reserverade för någon ärorik arvinge eller underbar rådgivare – utan för två rövare som blev korsfästa med honom. Men den ene försökte ge Jesus råd, genom att håna honom och säga åt Jesus att hjälpa sig själv ner från korset. Men den andre hade bara ett ord till Jesus: Tänk på mig när du kommer med ditt rike. (Luk 23:42) Löftet till honom blev en arvinges: Jesus svarade: Sannerligen, redan idag skall du vara med mig i paradiset.

Förbön

Herre, vi tackar dig för ditt stora tålamod med oss. Tack för att vi trots våra återkommande märkliga och högmodiga förfrågningar och böner till dig, så ser du på oss i kärlek. Vi ber att vi mer och mer ska förstå att storheten i ditt rike inte är erövring och makt, utan ödmjukhet och tjänst för andras skull. Hjälp oss idag att bära med detta till alla uppgifter vi har, alla människor vi möter idag. Men framför allt vill vi se på dig, och se att du är den störste tjänaren av alla.

Vi ber också idag om ditt förbarmande över din värld och din mänsklighet, om kraft till de försvagade, vägledning till de vilsna, glädje till de nedstämda, frid till de oroliga. Låt din närvaro prägla oss och vår tjänst för dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

Tack till vännen Måns Norrsén, Präst i Markaryd, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: