2020-06-16: Morgonandakt

Tisdag, 16 Juni, 2020.
Psalm 555 – På Gud och ej på eget råd

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, till dig sätter jag mitt hopp. Den här stunden förtröstar jag på din närhet, att du är här och vill komma till tals med mig. Kom nu med den stillhet som är av dig, så att jag hör vad du vill säga. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 10:17-31

När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: »Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?« Jesus svarade: »Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och din mor.« – »Mästare«, sade mannen, »allt detta har jag hållit sedan jag var ung.« Jesus såg på honom med kärlek och sade: »Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.« Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: »Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!« Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: »Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.« De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: »Vem kan då bli räddad?« Jesus såg på dem och sade: »För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.« Då sade Petrus till honom: »Vi har ju lämnat allt och följt dig.« Jesus svarade: »Sannerligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen. Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen. Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.«

Betraktelse

Frågan som texten i fråga handlar om är: Vad ska jag göra för att få evigt liv? Den viktigaste frågan i världshistorien. Viktigare än: Vad ska jag jobba med, vem ska jag gifta mig med, var ska jag gå i kyrkan, var ska jag bo? En fråga av allra högsta prioritet. Och mannen i texten får ett svar: håll buden. Gör det som Gud säger, gör det som står i buden. Döda inte, ta inte det som tillhör någon annan, säg inte saker du vet är falskt, lyssna på och respektera dina föräldrar. Och mannen svarar nästan lite otippat: Jaja, det där har jag redan klarat av.

Då står det så fint: Jesus såg på honom med kärlek. Jesus vill att den här mannen ska få evigt liv, tro inget annat. Men det finns vissa saker i livet som kommer kräva lite smärta för att vi ska nå fram till dem. En sak fattas dig: sälj allt du äger och ge bort det. Jesus kallar den här mannen att ge upp något av oerhört stort värde, för att han ska vinna något ännu större.

Och det står att han går därifrån besviken, för han är inte villig att göra det. Han behåller hellre sin säkerhet här och nu och går miste om evigheten, än lever ett, i världens ögon, fattigare liv för att vinna det eviga livet. Därför fortsätter Jesus med de berömda orden: Det är så svårt för en rik att komma in i himmelriket. Och när Jesus inte får den reaktion han vill ha, för chockfaktorn är stor, så säger han: Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga, än för en rik att komma in i himlen. Kära vänner, poängen är inte svår att förstå: det går inte att få en kamel genom ett nålsöga. Ändå är det lättare än att som rik komma in i himlen

Efter att ha hört de här orden från Jesus brister Petrus ut i den logiska konsekvensen som vi också borde göra: Vem kan då bli räddad, vem kan då bli frälst, vem kan vinna evigt liv? I texten som följer den här berättelsen om den rike mannen och nålsögat, så berättar Jesus för tredje gången att de är på väg till Jerusalem, där han ska överlämnas, pryglas och dödas. Eftersom vi redan vet vad som händer har texter av den sorten förlorat sitt chockvärde, det är därför vi reagerar mer på berättelsen om den rike mannen än på att Jesus vet vad som ska hända honom, men han går ändå.

När Jesus hänger på korset säger han: I dina händer överlämnar jag min ande. Jesus sålde inte bara allt han ägde och gav åt de fattiga, han överlämnade, han gav sitt eget liv för att ge oss himlen. Och den som förstår att vi måste se bort från allt som binder oss vid den här världen och istället tror och förtröstar på att Jesus kan ge oss det som den här världen inte kan ge, den har helt plötsligt vunnit det som inga pengar i världen kan köpa.

Förbön

Vi tackar dig för denna nya dag och ber att vi rätt ska förvalta den, dig till ära och vår nästa till hjälp. Herre, hjälp oss att ha en rätt syn på alla gåvor som du ger oss. Låt oss inte fästa vårt framtidshopp på det materiella, utan bara på dig. Vi tackar dig för att du har gett oss den största gåvan av alla, din älskade Son, och genom honom kan vi få evigt liv.

Herre, idag ber vi också för världen och allt som är i den: kom till de sjuka med helande, till de oroliga och förtvivlade med frid, till de försvagade med kraft. Kom också till de vårdande, ge dem vishet, skicklighet och kraft till fördjupad omsorg. Förbarma dig över hela din värld, över vårt land, och över mig. Bevara mig idag, så att jag genom mina tankar, ord och gärningar förblir i din närhet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

Tack till vännen Måns Norrsén som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: