2020-06-14: Morgonandakt

Söndag, 14 Juni, 2020.
Psalm 162:2 – ”Som elden guldet renar”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, också den här morgonen vill jag tala med dig. Hjälp att också lyssna till det som du vill säga, och plocka bort allt det där som just nu ligger mellan dig och mig. Gör mig stilla inför din närvaro. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 3:11-12

Johannes sade: ”Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.”

Betraktelse

Att tala om en slutgiltig dom är sällan ett populärt tema. Men i dagarna då Johannes döparen var verksam var den andliga temperaturen sådan att folk såg fram mot en dom. För domen skulle ju innebära att det onda besegras, och rättvisan upprättas.

Även om båda kristna och okristna kanske tycker att domen är något primitivt eller förlegat, så behöver vi inte titta länge för att se att domens tema är närvarande idag. När kändisars och andra offentliga personers synder och felsteg kommer fram från det fördolda är den allmänna reaktionen just dom. Dom utan hänsyn till något. Personen ska inte bara straffas för denna synd, utan hela personen ska svartmålas och utplånas.

Just den reaktionen tror jag att vi alla någon gång, eller många gånger, kan känna igen oss i. Det var förmodligen Jakob och Johannes reaktion när Jesus inte välkomnas i den samariska by de besökte. Jakob och Johannes frågar utan vidare: Ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? (se Luk 9:54).

Johannes varnade för att Jesus skulle komma och döpa med eld och helig Ande. Utifrån textens sammanhang verkar det som att Johannes just såg den slutgiltiga domen som nära förestående. Men tänk nu efter, när kommer helig Ande och eld? Det är ju vid pingsten, då kommer helig Ande i form av tungor av eld. På pingsten säger Petrus säger samma sak som Johannes döparen: Omvänd er, och låt er döpas. Men Petrus vet mer än Johannes, för Petrus säger: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga Anden som gåva. (Apg 2:38)

Petrus som lever efter Johannes har en annan klarhet i vad Anden och elden skulle göra: det skulle inte komma som en dom som förtär, utan som någon som förlåter synder och ges som en gåva. Och i Apostlagärningarnas nionde kapitel står det att aposteln Johannes besöker Samarien och får möta människor som kommit till tro på Jesus. Vad fick han se? Anden har kommit till dem också. Johannes, aposteln, och Johannes döparen trodde att elden skulle komma för att förstöra, men elden kom med Anden.

För den som tror på Jesus finns ingen dom att frukta, för då kommer Anden inte med eld som förtär, utan eld som renar. Och med det perspektivet kan vi räcka nåd till andra som felar. Vi behöver inte komma med dom, istället kan vi komma med evangelium: Omvänd dig, så får du förlåtelse för dina synder.

Förbön

Vi tackar dig Herre, helige Ande, för att du har tagit din boning i våra hjärtan och är oss närmare än vad vi själva är. Vi vet att på grund av vår synd har du all anledning att kasta oss i en eld som aldrig slocknar, men för att din älskade Son bar våra synder på korset finns det nu förlåtelse. Herre, vi kan aldrig fullt förstå djupet och bredden i vad du gjort för oss, och hur stort och trösterikt det är att din Ande bor i oss. Vi ber att din Andes eld ska verka i oss likt elden som bränner upp torrt gräs på en äng för att låta något nytt växa upp. Låt din Andes frukter växa rikt i oss. Fyll oss med kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.

Idag ber vi särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: