2020-06-13: Morgonandakt

Lördag, 13 Juni, 2020.
Psalm 682 – ”Icke genom någon människas styrka”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre himmelske Fader, det är gott att få lita på att du hör oss när vi kommer till dig i bön. Nu ber jag om den stillhet som är av dig, så att jag förstår att du också är här just nu. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 9:38-41

Johannes sade till honom: ”Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn, och vi försökte hindra honom, eftersom han inte hörde till oss.” Men Jesus sade: ”Hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus – sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.

Betraktelse

Vår vandring genom Markus evangelium fortsätter, och denna morgon möter vi en kort passage som på något sätt tycks handla om öppenhet. Lärjungarna har försökt hindra en person från att driva ut demoner i Jesu namn, eftersom han inte hörde till dem. Denna okända person, den som alltså lärjungarna försökte hindra, vet vi ingenting mer om, än att han måste ha förstått den kraft och det befrielsepotential som ligger i namnet Jesus – vilka krafter som sätts i rörelse när det namnet nämns och när vi gör saker i det namnet och i enlighet med Jesu vilja.

Den okända personen verkar på ett sätt ha förstått mer av vilka möjligheter detta med Guds rike innebar än vad lärjungarna själv förstått eller öppnat sig för – vi läste ju häromdagen (se Mark 9:14-29) om hur lärjungarna inte förmådde göra det som vi i dagens text kan läsa om att den okände mannen försökte med. Kanske var det avundsjuka som fick dem att hindra den okände mannen från att göra det som de själva inte kunde?

Detta sätter fingret på något mycket viktigt – nämligen att Gud använder precis vem han vill för att bygga sitt rike och dra människor in i det rikets skeenden. Han kan använda människor utanför de etablerade sammanhangen – det visar den här morgonens text. Att utföra underverk i Jesu namn är inte kopplat till vilket sammanhang en person tillhör – men däremot verkar det höra samman med hur man uppfattar och talar om Jesus, för han påpekar: Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig.

Men det kan vara enklare än så: också den som bara räcker över en bägare vatten att drick därför att ni tillhör Kristus är på något sätt indragen i det rike som Gud hela tiden etablerar mitt ibland oss. Gud använder vem han vill, och ibland använder han oss utan att vi vill eller förstår det. Men samtidigt är det aldrig dumt att för egen del be om att få bli använd – det kan vi göra varje dag, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här nya dagen och för allt som du vill ge och visa mig den här dagen. Låt mig idag få bli använd för dina syften och för ditt rikes skull. Hjälp mig att tala väl om dig, ja, till och med att tacka och lova och prisa dig för att du är den du är, och för allt det som du gör och ger.

Käre Far, vi ber dig den här dagen för alla dem som längtar efter frid. Tack att du ger den frid som ingen annan och inget annat kan. Låt mig idag få vara ett vittne om den friden, den här dagen, i den här världen. Låt mig få bära din frid in i ofridens alla sammanhang. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

%d bloggare gillar detta: