2020-06-12: Morgonandakt

Fredag, 12 Juni, 2020.
Psalm 348 – ”Kristus, konung som hör hemma”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode Gud, du som inte är långt borta från någon ända av oss, förbarma dig över mig och kom mig nära på ett sådant sätt att jag förstår att du är här. Ge mig stillhet, så att jag kan höra de ord som du har tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 9:30-32

Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade: ”Människosonen skall överlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och tre dagar efter sin död skall han uppstå.” Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga.

Betraktelse

Vår vandring genom Markus fortsätter, och denna morgon läser vi en kort text som vanligen har rubriken ”Andra förutsägelsen om människosonens lidande.” Markus beskriver hur Jesus tre gånger talar om sitt lidande: det första av dessa tillfällen mötte vi häromdagen (Se Mark 8:31-33), det andra möter vi alltså denna morgon, och det tredje stöter vi på om några dagar (Mark 10:32-34).

När vi läser evangeliernas beskrivningar av allt det som Jesus gjorde, sa och undervisade om, så är det bara just detta som Jesus så uttryckligt upprepar: att hans öde är att lida och dö, för att sedan uppstå. Strax efter den tredje förutsägelsen om sitt lidande (som alltså kommer om några dagar) förklarar Jesus dessutom varför allt detta måste ske: Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många (Mark 10:45).

Det finns ett uttryck som heter repetition är kunskapens moder, och som betyder att vi ofta behöver läsa eller höra något sägas flera gånger för att det ska fastna och bli till kunskap som stannar kvar hos oss. Jesus repeterade detta att han skulle lida, dö och uppstå, för att han ville att de som hörde det och vi som läser det skall komma ihåg det. Han vill att det som han har gjort för oss ska fasta och bli till kunskap som stannar kvar hos oss.

Allt det som Jesus gjorde och sa visar att vi kan kalla honom många saker: vän, broder, helare, lärare, förebild, med mera. Men han är först och främst vår frälsare, den som genom sin död och sin uppståndelse ger frälsning, evigt liv och frid med Gud till alla som kommer till honom. Det är gott att bli påmind om att han har lidit och dött i ditt och mitt ställe och uppstått för din och min skull, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Far, för den här nya dagen och för varje ny dag. Tack att din Son, Jesus Kristus, kan och vill vara vårt allt. Men tack också, för att han framför allt är vår frälsare. Låt just det få fastna lite djupare än förr hos mig, och bli till kunskap som stannar kvar hos mig. Och om jag idag får lida, påminn mig då om att du har lidit i mitt ställe.

Vi ber idag om din närvaro och ditt ingripande i allt det som nu sker i världen. Herre, hjälp din kyrka och ditt folk att jubla och vara glada över dig, men att inte titta bort när vi ser nöden i världen. Låt din kyrka över hela jorden få vara mänsklighetens ljus, som lyser starkt i denna världens mörker. Välsigna och bevara oss, idag och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. (2 Thess 2:16-17)

%d bloggare gillar detta: