2020-06-10: Morgonandakt

Onsdag, 10 Juni, 2020.
Psalm 442 – ”Han gick den svåra vägen”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Herre, du min herde i liv och död, stilla mina sinnen och min själ när jag nu närmar mig dig. Möt mig också den här dagen och den här stunden med din närvaro och ditt tilltal. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 8:31-33

Därefter började han undervisa dem och sade att Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter tre dagar. Detta sade han helt öppet. Petrus drog honom då åt sidan och började förebrå honom. Men han vände sig om, och när han såg lärjungarna tillrättavisade han Petrus: ”Håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte Guds, utan människors.”

Betraktelse

Vår vandring genom Markus evangelium fortsätter, och som vi konstaterade redan igår, så har berättelsen nu tagit en ny vändning, där de många beskrivningarna av hur Jesus helar blivit mindre vanliga än vad vi blivit vana vid, medan avsnitt där Jesus istället talar och undervisar om olika saker nu blir desto vanligare.

En av dessa saker som Jesus från och med nu börjar tala om, är den väg som han själv måste vandra, och Jesus beskriver också detta mycket målande i det korta textavsnitt som vi möter denna morgon: Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter tre dagar.

Markus beskriver också: Detta sade han helt öppet. Jesus, som tidigare vid ett flertal tillfällen uppmanat människor att inte berätta om de helanden och under som han utfört, talar nu helt öppet om den väg som är utstakad för honom, om det som är Jesu, sonens, första, största och viktigaste uppgift: Att gå den väg som innebär lidande och död för honom själv, men som innebär försoning och frid med Gud för varje människa som sätter sin tilltro och sitt hopp till just det som Jesus gjort.

Det gäller alla människor, alldeles oavsett historia, meriter eller andra förutsättningar, och det gäller därför också dig och mig. Jesus talar om detta helt öppet, för han vill att det ska bli känt. Det påminner oss om någonting viktigt: det viktigaste Jesus gör, det är att ge sitt liv för oss. Detta är den kristna trons absoluta kärna: att han har dött för oss, för att vi ska kunna leva för honom. Denna kärna är inte lätt att förstå, det ser vi av Petrus reaktion i texten. Men det är viktigt att ta denna kärna till och lita på att den gäller också en själv – det visar Jesus svar. Och detta är lika viktigt, också den här dagen.

Förbön

Tack, Käre Herre, för den här nya dagen, och för varje ny dag som du ger. Jag ber dig den här dagen att du påminner mig om vad kärnan i trons relation med dig. Hjälp mig att allt bättre se och förstå att din Son har gett sitt liv för mig. Och hjälp mig genom din helige Ande att allt innerligare leva för dig och för honom.

Vi ber den här dagen också om din ledning och ditt beskydd. Vi ber om det för hela din värld, för vår del av den, för våra sammanhang, för våra närmaste och för oss själva. Kom du och prägla dem alla, på ett nytt och djupare sätt än förr. Låt din välsignelse, din frid och din glädje prägla din skapelse mer och på ett djupare sätt än förut, och visa mig hur jag kan vara med i arbetet för detta. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

%d bloggare gillar detta: