2020-06-10: Kvällsandakt

Onsdag, 10 Juni, 2020.
Psalm 279 – ”Lev för Jesus, intet annat”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre himmelske Fader, kom till mig och gör mig stilla, så att jag kan ta emot det som du vill ge just nu. Öppna mitt hjärtas öra för dina ljuvliga ord. Undervisa mig om din vägar. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 8:34-9:1

Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sade: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, honom skall också Människosonen skämmas för när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna.” Och han sade: ”Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt.”

Betraktelse

Vår vandring genom Markus fortsätter, och sedan några avsnitt tillbaka, har Markus berättelse om Jesu liv och gärning slagit in på ett annat spår än tidigare: beskrivningarna av hur Jesus helar människor och drev ut demoner, som är mycket vanliga i första halvan av Markusevangeliet, får från och med nu stå tillbaka till förmån för ett annat spår: Jesu undervisning om Guds rike, om den väg han själv skall gå, och om vad det innebär att vara en lärjunge till honom.

Och det är precis detta sistnämnda, vad det innebär att följa Jesus, som är ämnet för det som Jesus säger i de versar vi läser denna morgon. I dessa versar finns några på samma gång underbara och utmanande besrivningar från Jesus till den som försöker leva som en lärjunge till honom.

Om någon till gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det. Här beskriver Jesus en verklighet som är mycket påtaglig för miljoner kristna runt om i världen – att tron på honom innebär en påtaglig risk, som kan innebära till och med döden. Dessa många människor behöver vi försöka bära i bön och genom hjälp på andra sätt. Men också för oss i Sverige, som inte lever nära detta på samma sätt, kan dessa ord tala. I det som Jesus säger här finns nämligen något som kan vara mycket gott också för oss att höra: en påminnelse om att kristen tro innebär nytt liv och en möjlighet till att få bryta upp från gamla sammanhang. Det är något gott om vi uppfattar detta för vad de är: en möjlighet, ett erbjudande, om befrielse och nytt liv.

Sedan säger Jesus: Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? Också här finns en mycket god påminnelse till oss som försöker leva som Jesu lärjungar i den här tiden: poängen med livet och med livet med Kristus är inte att vinna hela världen och att ha allt. Poängen med livet och med livet med Kristus är att istället vinna och ha honom i sitt hjärta som har köpt tillbaka vårt liv genom sin död på korset. Jesus uttrycker detta med lite andra ord på ett annat ställe: ”Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också” (Matt 6:33). Det sökandet, som leder till glädje och frihet från den skam som Jesus talar om i dagens läsning, och som leder till att vi upptäcker att Guds rike redan är här med makt, kan vi hängivet ägna oss åt, redan den här dagen.

Förbön

Så tackar jag dig Herre, också för den dag som nu går mot sitt slut. Tack för alla de gåvor du gav under denna dag, och tack för att du lät mig upptäcka vissa av dem. Jag ber dig: ge mig en skarpare blick för din närvaro och dina gåvor. Hjälp mig att först söka ditt rike och din rättfärdiget, i förtröstan på att du förser mig med också allt det andra.

Herre, också den här kvällen ber jag om din vägledning och ditt beskydd. Förbarma dig över din skapelse och allt som är i den. Vägled världens ledare och länder, vägled din kyrka och ditt folk. Kom med mer av din fred och frid in i världen, in i den här stunden, och in i varje människas inre, du som är god och trofast. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

%d bloggare gillar detta: