2020-06-09: Morgonandakt

Tisdag, 9 Juni, 2020.
Psalm 563 – ”Se på himlens många fåglar”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Himmelske Fader, också den här dagen behöver jag och vill jag höra dig tala. Därför ber jag dig nu: Gör mig stilla så att jag i tystanden kan höra din röst och de ord du har tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 8:22-26

Då de kom till Betsaida förde man fram en blind och bad Jesus röra vid honom. Han tog den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, lade sina händer på honom och frågade: ”Ser du något?” Mannen öppnade ögonen och sade: ”Jag ser människorna: de liknar träd, men de går omkring.” En gång till lade han sina händer på mannens ögon, och nu kunde han se riktigt och var botad och såg allting tydligt. Jesus skickade hem honom med orden: ”Gå inte ens in i byn!”

Betraktelse

Vår vandring genom Markus evangelium fortsätter, och också denna morgon möter vi en beskrivning av hur Jesus helar en människa, som går utöver det vanliga. Denna episod påminner lite grann om det avsnitt vi läste för några dagar sedan, när Jesus helar en man som var döv och hade svårt för att tala (se Mark 7:31-37). Där såg vi hur det som Jesus gjorde då (stack fingrarna i mannens öron, rörde vid hans tunga, med mera) kan ha varit ett sätt för att Jesus genom något slags teckenspråk förklara för mannen vad som skulle hända med honom – ett mycket sympatiskt tilltag.

I textavsnittet vi läser denna morgon, kan vi ana samma omsorg från Jesu sida. Han tar den blinde mannen vid handen och leder honom ut ur byn, talar med honom, och helar hans blindhet. Vi kan notera att detta är den första blinda person som Jesus helar, samt att helandet sker gradvis, vilket är en påminnelse till oss: när Gud griper in i världen med sin helande verksamhet i den här tiden, så kan också det ske gradvis. Det behöver vi ibland påminna oss om, när vi ber Gud om helande för andras och egen del. Gud helar, också idag, och ibland sker det gradvis.

Det ligger också en djup symbolik i detta att Jesus ger syn till den som är blind. Vi kan med fördel uppfatta mannen i texten som en symbol för vad Jesus vill göra med alla människor, dig och mig inkluderade. Jesus vill nämligen ta alla människor vid handen, leda oss en bit bort för att få vara bara med oss, och hela vår syn så att vi ser mer och mer. Ser inte bara honom och det han har gjort och gör för oss, utan också Guds närvaro och verksamhet i världen, de uppgifter han kallar oss att utföra, och de människor han kallar oss att älska, betjäna och leda till honom.

Det är intressant att mannen svarar att Jag ser människorna, även om de först såg ut som vandrande träd, innan mannens syn blev fullt fungerande. Han såg människorna, och han såg Jesus som stod mitt framför honom. Det är också målet för Jesus när han arbetar på vår förmåga att se: att se både honom, och alla de människor som ännu inte har letts fram till honom. Och det arbetet vill han utföra också den här dagen. Och precis som den blinde mannen blev ledd fram till Jesus av andra, så kallar han också oss att leda andra fram till honom, också det, den här dagen.

Förbön

Käre himmelske Fader, tack för den här dagen och för varje ny dag. Den här dagen ber jag dig: hela min inre syn, så att jag ser din närvaro och allt det du gör, och så att jag ser de uppgifter du kallar mig att utföra och de människor som du har sänt i min väg. Arbeta också på mina övriga sinnen, så att jag ser mer av dig och ditt rike, den här dagen.

Också den här dagen ber vi att du förbarmar dig och griper in i världen. Låt fler människor få komma till klarhet med vem du är, vad du har gjort och vad du kan göra. Visa mer av dig för alla som ber om det. Kom med kraft och hälsa till de försvagade och sjuka. Kom med vishet och barmhärtighet till världens ledare, och med din nåd och frid till hela din skapelse. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

%d bloggare gillar detta: