2020-06-09: Kvällsandakt

Tisdag, 9 Juni, 2020.
Psalm 234 – ”O salighet, O gåtfullhet”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode och underbare Gud, möt mig nu, när jag nalkas dig, kom med den stillhet som är av dig. Kom med ditt ljus, kom med din sanning. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 8:27-30

Sedan gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Caesarea Filippi. På vägen frågade han dem: ”Vem säger människorna att jag är?” De svarade: ”Johannes döparen, men somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna.” Då frågade han dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” Petrus svarade: ”Du är Messias.” Men han förbjöd dem strängt att tala med någon om honom.

Betraktelse

Markusvandringen fortsätter, och i och med de versar som vi läser denna kväll, märker vi att Markus evangelium nu fortsätter in på ett lite annat spår än tidigare. De beskrivningar av hur Jesus helar människor, som vi har mött många gånger hittills på vår vandring, blir nu ovanligare än vad de hittills har varit. Däremot kommer vi framöver att stöta på många avsnitt där Jesus istället undervisar och talar på olika sätt: om Guds rike, om vad det innebär att vara lärjunge, och, inte minst, vad som är Jesu huvudsakliga uppgift: att i människors ställe lida och dö på korset.

De båda frågor som Jesus ställer i avsnittet den här kvällen är intressanta, också för oss. Jesus börjar med att fråga Vem säger människorna att jag är? Och av det svar som lärjungarna ger förstår vi att det fanns många uppfattningar om Jesus redan på den tiden, precis som det gör det idag. Skulle vi fråga människorna idag vem de säger att Jesus är, skulle vi säkert få de mest skiftande svar.

Men den riktigt intressanta frågan för oss att svara på och fundera över, är den andra frågan som Jesus ställer till lärjungarna i dagens text: Och ni, vem säger ni att jag är? Jesus ställer den frågan också till dig och mig, och vill och längtar efter att vi ska svara som Petrus: Du är Messias. Jesus längtar efter att alla människor ska ge honom det svaret. Och det är gott för oss som kanske redan har sagt detta många gånger till honom, att få säga det igen och igen. Att igen och igen påminna sig om att Gud har fått en plats i livet och i hjärtat, är ljuvligt för Gud att få höra, och gott för oss att göra, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, för också den här dagen. Tack att du ledde mig och var mig nära, efter ditt löfte. Hjälp mig att upptäcka det alltmer, visa för mig alltmer vem du är, och vem jag är i dig.

Herre, vi ber denna kväll om din frid och ro. Din frid och ro för oss själva och för de människor som finns i vår närhet. Din frid och ro överallt där det finns oro: runt omkring oss, i vårt land, och över hela världen. Kom med vishet till de styrande, helande till de sjuka, kraft till de vårdande, förbarmande till de ropande. Genom Jesus Kristus, din Son och vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

%d bloggare gillar detta: