2020-06-08: Kvällsandakt

Måndag, 8 Juni, 2020.
Psalm 726 – ”Vilket stort mysterium”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet

Lärjungarna hade glömt att ta med bröd; ett enda bröd hade de med sig i båten. Jesus varnade dem: ”Se noga upp med både fariseernas och Herodes surdeg!” Men de sade till varandra att de ju inte hade bröd med sig. Han märkte det och frågade: ”Varför säger ni att ni inte har bröd? Har ni ännu inte fattat och förstått någonting? Är ni så förstockade? Kan ni inte se fast ni har ögon och inte höra fast ni har öron? Har ni glömt hur jag bröt de fem bröden åt de fem tusen? Hur många korgar plockade ni då fulla med rester?” – ”Tolv”, svarade de. ”Och efter de sju bröden till de fyra tusen, hur många korgar fulla med rester fick ni då?” – ”Sju”, svarade de. Han sade: ”Förstår ni fortfarande ingenting?”

Betraktelse

För att förstå denna text med Jesu åtta (!) frågor i en följd, bör man kanske läsa dem högt för sig själv, med stigande eftertryck och högre ton för varje fråga. Då hör man också, att Jesus var arg när han ställde dem. Den här gången hade hans lärjungars träskallighet passerat gränsen för det uthärdliga!

Jesus använde en bild – surdegen – för att varna för två sinsemellan helt olika grupper i samtiden, vars produkter man skulle akta sig för. En lärjunges självklara plikt är att vara vaken och smart, men som deras goddag-yxskaft-svar visar, så är dom här killarna ingetdera! För det första hade de inte ens hört vad han egentligen sa, utan fantiserade fritt från det sista ordet i hans varning. Som tröga skolpojkar som inte orkar anstränga sina sömniga intellekt med vad läraren just sa, associerar lärjungarna till första bästa sak som har något med surdeg att göra (efter litet internt mumlande: vaddå ’surdeg’? Bröd? Jaha, han är kanske irriterad för att vi bara fick med oss ett bröd att äta i dag …).

För det andra visar deras dumma svar att de totalt glömt att brödfrågan inte är något problem för honom som nyligen två gånger bespisat horder av människor med uppenbart otillräcklig brödmängd att utgå från. Så Jesu tålamod brast. Skuren av frågor viner kring öronen på dom, och dom får höra att de begriper lika mycket som en trästock, att dom är båda blinda och döva, och definitivt inte lärt sig något av att vara med Jesus dag efter dag i månader.

Så Jesus kunde bli arg på människor, t.o.m. på sin trognaste följare? Ja, uppenbarligen, och det beror på att bristande förståelse oftast har mer att göra med brist på uppmärksamhet än brist på intelligens. Betecknande nog har vi i svenska språket uttrycket ”slå dövörat till” som term för att inte vilja höra det någon annan säger. Men en lärjunge som inte vill höra vad Mästaren säger är en levande självmotsägelse och naturligtvis snart en som inte heller gör det Han vill; jfr Matt. 7: 24–27 om att höra och göra.

Vad var det Jesus ville med sin varning då? Vad gjorde fariseerna och Galileens furste Herodes Antipas & Co fel i? Först det här med ”surdeg” – ett stycke jäst deg som ”syrar”, dvs. får hela den nya degen att jäsa innan brödet gräddas i ugnen. I Bibeln är det oftast en bild för det onda i människan, något som i längden genomsyrar och smittar av sig i hela hennes liv och beteende. Inför varje påskfirande i Israel skulle man rensa ut varenda rest och smula av jäst bröd i huset, som en sinnebild för att man skulle rensa bort allt ont inför festen då man ska möta Gud; Paulus använder bilden i 1 Kor. 5:7–8, även till icke-judiska kristna.

Fariseernas surdeg var deras allvarliga men fromlande rättfärdighet, formad efter egen nytta och inte efter Guds verkliga vilja. Den andra, motsatta gruppens surdeg är den världsliga, njutningslystna och religiöst likgiltiga överklassen i landet, som flockades vid profetmördaren Herodes lilla hov i Tiberias. Båda är andligt destruktiva livshållningar, även om de världsliga synderna är lättare att se och omvända sig ifrån än den ’andliga’ falskheten.

För en lärjunge gäller det att finna och gå den smala vägen. För att göra det är det livsviktigt att höra det Mästaren Jesus säger i ord och handling, att ta både hans varningar och hans uppmuntran på allvar.

Förbön

Tack, käre himmelske Far, för att du följer och leder ditt folk och dina barn och därmed också mig varje dag, och för att du har gjort det också den här dagen. Tack för livet, och för livet med dig. Kom till mig och var mig nära, så att jag riktar hela mitt hjärta, hela min själ och all min uppmärksamhet mot dig och det du ger och säger Led mig så att jag lever ett liv som är efter din heliga vilja och som är gott för mig, och påminn mig om att du och din nåd är grunden för mitt liv.

Käre far, inför denna natt överlämnar jag till dig all oro, all rädsla och all ångest, och alla som människor som lever i detta just nu. Herre, bär oss och allt det där, så att vi inte behöver bära det själva. Herre, tack att du ser och att du vet, och för att du aldrig är långt borta från någon enda av oss. Var hos dem denna natt, kom till dem som ropar efter dig denna natt, visa dig för dem som söker dig denna natt, du som har det och är den som vi behöver. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens herre skänka er sin frid, alltid och på alla sätt. Herren är med er alla. (2 Thess 3:16)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: