2020-06-07: Morgonandakt

Söndag, 7 Juni, 2020.
Psalm 337 – ”Vår Gud, till dig du skapat oss”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, gör mig stilla, stilla inför dig. Samla mina tankar, du som känner mig. Herre, all min oro, lämnar jag åt dig. Låt din Ande fylla, tomheten i mig. Amen.

Bibelläsning – 1 Mosebok 18:1-8

Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade emot dem och kastade sig till marken. ”Herre”, sade han, ”visa mig den hedern att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta av era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd, så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter – nu när ni ändå har kommit vägen förbi.” De svarade: ”Ja, gör det!” Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sade: ”Fort, tag tre mått av det bästa mjölet och baka bröd.” Sedan sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare, som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som han låtit anrätta och satte fram åt dem. Själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt.

Betraktelse

Idag firar vi i bland annat Svenka kyrkan en söndag som har två namn: Heliga Trefaldighets Dag och Missionsdagen. Därför kunde en tanke vara att stanna upp inför det första namnet på den här dagen nu i morgonandakten, för att i andakten kväll tala om det andra namnet.

Den här söndagen, Heliga Trefaldighets Dag, innebär att vi idag går in i en ny tid i kyrkans år, nämligen trefaldighetstiden. Det kommer att bli många söndagar efter trefaldighet framöver. Många söndagar med till synes ganska olika ämnen som ibland tycks hänga ihop, ibland inte. Och den gemensamma nämnaren för alla dessa söndagar, för hela den trefaldighetstid som nu ligger framför oss, är ditt och mitt liv med Gud, i just den här tiden, och på den plats där vi är.

Om vi zoomar ut lite, och tittar på hela kyrkans år, så kan vi liksom urskilja två tämligen tydliga halvor. Den första halvan, från Första Advent fram till och med Pingst, innehåller de stora tiderna och högtiderna, som de allra flesta känner till: Advent, Jul, Fasta, Påsk och Pingst. Och tillsammans pekar alla dessa högtider på någonting mycket viktigt: nämligen att den kristna tron inte först och främst handlar om vad vi kan eller ska göra för Gud, utan om vad Gud redan har gjort för oss.

Julen: Gud blir människa i Jesus, kommer in i vår värld som en av oss, så att vi kan veta att JA, han vet hur vi har det. Påsken: Jesus, Guds son, går i döden i vårt ställe och besegrar den med sin uppståndelse, så att vi kan veta att JA, vi har en Gud som älskar oss. Pingsten: Den helige Ande utgjuts i världen, är nu här och går att känna, vi har fått den som en pant på vårt arv så att vi kan veta att JA, något ännu bättre väntar.

Men det är den första halvan av kyrkans år, de där stora högtiderna. Nu har vi kommit in i den andra halvan: Trefaldighetstiden. Och den här andra halvan handlar också om oss, men på ett lite annat sätt. Nu handlar det om våra liv, våra liv med Gud här och nu, i den här tiden, och på den plats där vi bor. Och om att de liven, ditt och mitt liv med Gud, kan utvecklas, fördjupas. Trefaldighetstiden är en massa söndagar, som tar upp olika delar av det kristna livet, olika aspekter av vårt liv med Gud. För att vi ska kunna växa och djupna i vår tro.

Och sen, när det blir ett nytt kyrkoår och vi möter de där stora högtiderna igen, då ska det inte vara bara en jul eller påsk eller pingst i raden av jular eller påskar eller pingstar. Utan det är liksom tänkt att de ska gå djupare än förr, allt det som Gud har gjort och gör för oss och som blir särskilt tydligt under kyrkans stora högtider.

Just den här dagen kan vi tänka på lite som en port från ett rum till ett annat. Vi går idag in i en ny del av kyrkans år, samtidigt som den här dagen liksom sammanfattar den första halvan av kyrkans år, de tre stora högtiderna, Jul, Påsk och Pingst. Sammanfattar detta att vi har en treenig Gud, som är personlig och som är verksam i världen och som handlar med oss.

Precis detta handlar den gammaltestamentliga läsningen idag om. Abraham får besök på den plats där han bor, Mamres lund, nordväst om dagens Hebron. Tre män kommer på besök hos Abraham, men det är ett oväntat besök – för de kommer när det var som hetast, mitt på dagen.

Abraham och Sara hade dragit sig tillbaka till tältets lite svalare skugga, men kommer snabbt på fötter för att visa sin gästfrihet. Gästerna, de tre männen, har av kyrkan traditionellt uppfattats som den heliga treenigheten, Fadern, Sonen och den helige Ande.

Och när vi tittar lite närmare på den här texten, så märker vi varför man har uppfattat dessa tre som den treenige Gudens tre personer. I texten finns liksom en spänning mellan 1 och 3, precis som det lägger en sorts spänning i att vi som kristna bekänner 1 Gud, men som samtidigt framträder i bibeln, i världen och för oss som Fader, Son och helig Ande.

Vi tittar närmare på texten: Det står att Herren (1) visade sig för Abraham, som sitter i tältöppningen mitt på dagen. Han ser upp och får se tre (3) män stå framför honom. Abraham reser sig, skyndar emot dem, och kastar sig till marken. Han säger ”Herre, visa mig den hedern att du (1) går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni (3) får tvätta era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd, så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter. De svarade: ”Ja, gör det.” Abraham och Sara förbereder måltiden och Abraham sätter fram den.

På samma sätt fortsätter det vidare i kapitlet (fortsätt gärna läsa i kapitel 18 i 1 Mosebok): De (3) frågade honom: ”Var är din hustru, Sara? Abraham svarar: Inne i tältet. Då sade han (1): ”Jag kommer tillbaka till dig nästa år vid den här tiden, och då skall din hustru Sara ha en Son….”

Och så fortsätter det. Är det tre eller en som är där på besök hos Abraham och Sara? Både och, vad det verkar. Är vår Gud tre eller en? Både och, han är tre-enig. I den här texten finns spänningen mellan 1 och 3, precis som vi kristna bekänner 1 Gud, men som samtidigt framträder i Bibeln och i världen och för oss som tre personer: Fader, Son och helig Ande. Helig treenighet, Helig trefaldighet.

Och precis som i fallet med Abraham så vill han uppsöka oss, besöka oss, komma till tals med oss och umgås med oss. Gästa oss där vi bor. Han som själv är en gemenskap vill leva i gemenskap med oss. Också den här dagen.

Förbön

Käre Herre, också den här dagen tackar jag dig för den dag som nu ligger framför mig. Gode Gud, du som själv är en gemenskap av Fader, Son och Ande, tack för att jag får leva i gemenskap med dig. Dra mig den här dagen djupare in i gemenskapen med dig, så att jag känner din närvaro allt tydligare, ser din väg allt klarare, och följer dig allt mera härgivet.

Idag ber vi också särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26).

%d bloggare gillar detta: