2020-06-07: Kvällsandakt

Söndag, 7 Juni, 2020.
Psalm 288 – ”Gud, från ditt hus”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, du som kallar oss att leva som dina barn i frihet hos dig, befria mig från allt det som ligger mellan dig och mig, så att märker att du är här, och kan höra det som du nu vill säga. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsningar: Apostlagärningarna 4:5-12 och Johannesevangeliet 11:18-27.

Nästa dag samlades de högsta styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem: ”Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta?” Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem: ”Ni äldste och folkets ledare, när ni i dag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då skall ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom nasarén Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är ‘stenen som föraktades av’ er ‘husbyggare men blev till en hörnsten’. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.”

Apostlagärningarna kapitel 4, vers 5-12

Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg, och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sade till Jesus: ”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om.” Jesus sade: ”Din bror kommer att uppstå.” Marta svarade: ”Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen.” Då sade Jesus till henne: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” Hon svarade: ”Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen.”

Johannesevangeliet kapitel 11, vers 18-27

Betraktelse

Den här söndagen har, i bland annat Svenska kyrkans kyrkoår, två namn: Heliga Trefaldighets Dag och Missionsdagen. I andakten i morse stannade vi upp inför det första av dessa båda namn, nu i andakten ikväll stannar vi till inför det andra. I andakten i morse läste vi en text som hör särskilt till den här dagen, nu ikväll läser vi två.

För den här söndagen har också namnet Missionsdagen. Vi har en Gud som vill leva i gemenskap med oss och med alla människor, och den trefaldighetstid som vi nu går in i, är en tid för att odla och fördjupa den gemenskapen, låta den växa (detta stannade vi upp inför i andakten imorse). Men Gud vill inte bara att hans rike ska växa inom oss, utan också runt omkring oss.

Den planta som är stadigt rotad, bär också frukt. Den dubbelheten är ett sätt att beskriva den kristna tron och den tanke som Gud har för oss: fast rotad i allt det som är Guds rike, så att vi får stabilitet och näring till att också bära frukt för Guds rike. Den kommande trefaldighetstiden handlar därför om båda dessa saker: att växa i tro, att med sina rötter söka sig djupare ner i Guds rikes mylla, så att det också blir möjligt för oss att bära frukt för Guds rike. Att inte hålla tron för mig själv, utan också låta den växa utanför mig själv, låta andra få ta del av den och så till slut kunna göra den till sin.

Detta är inte enkelt. Vad ska man säga? Vad ska man göra? Hur finner människor en tro? Vad kan jag göra för att visa vägen till Gud för människor? Vad bör jag undvika, så att jag inte står i vägen för Gud?

Vi kan igen tänka på att den här dagen både är Missionsdagen, samtidigt som det är Heliga Trefaldighets Dag, porten in i en ny del av kyrkans år, trefaldighetstiden. Under söndagar framöver så är din och min relation till Gud här och nu det som är i fokus. (detta stannade vi upp inför i andakten i morse). Vi skulle kunna närma oss dessa söndagar både som tillfällen till näring för oss själva, och så att vi kan bära frukt för Guds rike genom att våga föra budskapet vidare till andra. Det är något mycket viktigt.

För I den första texten vi läser nu ikväll ju Petrus såhär om Jesus: Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Det är räddning det handlar om, inte att hjälpa människor att hitta ett nytt intresse. Det är nytt liv det handlar om, inte andligt strössel över det gamla. Jesus säger ju i den andra texten som vi läser nu ikväll: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Det glada budskapet om att Fadern älskar oss, Sonen har dött för oss och den helige Ande hela tiden söker sig till vår närhet är goda nyheter att ta in mer och mer, men det är inte goda nyheter att behålla för sig själv, utan goda nyheter att dela med andra, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här dagen. Tack att du vill dra oss närmre dig och att du med din Ande hela tiden vill visa oss mer av vem du är och vad din Son har gjort för oss. Tack att budskapet om dig är riktat till alla människor, och att det vi har fått av dig, det får vi ge vidare. Bevara oss från att behålla dig och vår tro på dig för oss själva.

Också denna kväll och natt ber vi om ditt förbarmande och ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre, grip in där sjukdom, död, smärta, ångest och allt annat som inte är av dig råder och brer ut sig. Besök din mänsklighet och dina barn på ett nytt och fördjupat sett i denna tid, du som har det och är den som vi behöver. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. (Rom 15:13)

%d bloggare gillar detta: