2020-06-06: Morgonandakt

Lördag, 6 Juni, 2020.
Psalm 497 – ”En jordisk dag, en dag från dig”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, du som vill tala till oss och vet att det är gott för att få höra vad du har att säga, jag ber dig: kom nu med den stillhet som är av dig, så att jag kan ta emot det du nu vill ge. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 7:31-37

Sedan lämnade han trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön, i Dekapolisområdet. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala, och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt och sade till honom: ”Effata!” (det betyder: Öppna dig!). Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det. Och alla blev överväldigade och sade: ”Allt han har gjort är bra: de döva får han att höra och de stumma att tala.”

Betraktelse

Vår vandring genom Markusevangeliet fortsätter. Vi får denna morgon ta del av ännu en episod där Jesus betjänar en människa genom helande, ett tema som vi vid det här laget börjar bli ganska vana vid. Men att dessa helandeberättelser är så vanligt förekommande är inte något problem, tvärtom: att detta tema, att Jesus har omsorg om människor, makt till att hela, och att han också gör det, är det något gott att få påminnelser om, och det ofta. Vi har hört detta förut, men det är gott för oss att få höra det igen.

Varje episod, hur lik den än kan tyckas vara andra episoder, har dock sina egna, unika, beståndsdelar och aspekter, så även denna berättelse. En sådan sak är hur själva helandet går till, hur handgripligt Jesus går till väga. Vi är vana att höra om hur Jesus botar genom sitt ord (se t. ex. Mark 2:1-12 och 5:21-24, 35-43) och genom beröring (Se t. ex. Mark 1:29-34 och 5:24-34), men här gör Jesus något mer än att enkelt röra vid honom för att hela honom: han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Han såg upp mot himlen, andades djupt och sade till honom: ”Effata!”. Varför gör Jesus detta?

Ett förslag till förklaring av detta är att Jesus helt enkelt genom gester förklarar för den döve mannen vad han tänker göra för honom. Jesus tar mannen avsides för att lättare kunna kommunicera med honom. Han sticker fingrarna i öronen och rör vid hans tunga för att förklara vad det är han vill hjälpa mannen med: hörseln och talet. Han riktar blicken mot himlen för att visa för mannen varifrån hans auktoritet kommer. Han andas djupt för att på något sätt visa för mannen och för oss som läser detta idag att det är den Helige Ande som verkar i helandet, samma Helige Ande som Jesus andades ut över lärjungarna (se Joh 20:22) och som är utgjuten över och närvarande och verksam i världen idag, och ibland manifesterar detta genom att med helande gripa in i människors liv. Och så talar Jesus, för att visa att det han gjort med mannen inte är det som helat honom, utan att ett ord från honom räcker för att hela.

Det ligger något djupt sympatiskt i detta att Jesus inte bara helar mannen, utan också vill vägleda mannen genom helandet. Jesu omsorg är större än att han ”bara” helar dem som kommer till honom eller blir förd till honom, såsom mannen i texten blev. Jesu omsorg är så stor att han anstränger sig för att mannen skall förstå det som ska ske med honom. Samma inställning och sinne har Jesus gentemot dig och mig. Det är så sympatiskt att vi som läser detta kan stämma in i den överväldigade folkmassans ord: Allt han har gjort är bra.

Förbön

Tack käre Herre, för den här nya dagen, och för varje ny dag. Tack för din närvaro, tack för din kraft och tack för din omsorg om oss var och en. Visa oss idag hur du är verksam i denna tiden, hjälp oss att se och ta till oss att du är den som ger allt gott, så att också vi kan säga allt han har gjort är bra.

Inför den här dagen ber vi dig också om ditt ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre tack att du ser, att du vet om allt som rör sig omkring oss och inom oss. Herre, tack också att du hela tiden drar oss närmre dig. Hjälp oss att inte hålla emot. Led oss idag till människor och sammanhang där du vill låta ditt ord sås ut. Led oss och hela din mänsklighet idag på vägen som leder allt närmre dig. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

%d bloggare gillar detta: