2020-06-06: Kvällsandakt

Lördag, 6 Juni, 2020.
Psalm 8 – ”Lova vill jag Herran, Herran”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, kom med din tröst och ditt ljus, vänd oss mot dig, vår blick, vårt hjärta, våra sinnen. Skänk den stillhet som gör att vi ser att du var här redan innan vi ropade till dig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 8:1-10

Vid den tiden hade det återigen samlats mycket folk, och de hade inte något att äta. Då kallade Jesus till sig lärjungarna och sade: ”Det gör mig ont om folket. Nu har de varit hos mig i tre dagar och har ingenting att äta. Om jag låter dem gå härifrån utan mat orkar de inte ta sig hem. En del är ju långväga ifrån.” Lärjungarna svarade honom: ”Var skall man få tag i bröd så de blir mätta, här i ödemarken?” Han frågade: ”Hur många bröd har ni?” – ”Sju”, sade de. Då sade han åt folket att slå sig ner på marken. Och han tog de sju bröden, tackade Gud, bröt dem och gav dem åt lärjungarna, för att de skulle dela ut dem, och de delade ut dem åt folket. De hade också några fiskar. Han läste tackbönen över fiskarna och sade till att också de skulle delas ut. Och alla åt och blev mätta, och man samlade ihop sju korgar med överblivna bitar. Det var omkring fyra tusen människor där. Sedan skickade han hem dem. Själv steg han i båten tillsammans med lärjungarna och for till trakten av Dalmanuta.

Betraktelse

Vi fortsätter vår vandring genom Markus, och möter denna kväll en text som i stora drag påminner om en text vi mötte i denna ”markusvandring” för en tid sedan. Då, i Mark 6:30-44, var det fem tusen män (6:44) som blev mättade av fem bröd, och så två fiskar (6:38), och efter måltiden blev det tolv korgar fulla med brödbitar och fisk över (6:43), trots att alla åt och blev mätta (6:42).

Nu, i dagens text är det istället fyra tusen människor som alla åt och blev mätta. Till hands fanns sju bröd och några fiskar, och efteråt samlade man ihop sju korgar med överblivna bitar. Trots de skillnades som föreligger vad gäller detaljer, så är ändå det gemensamma temat som är tydligast: Många människor är samlade och det är ont om mat. Men Jesus förmerar det som hans lärjungar ger till honom, och maten inte bara räcker, utan det blir dessutom mer över än vad som fanns från första början.

Att vi kan läsa om två stycken brödunder hos evangelisten Markus måste inte nödvändigtvis betyda att något sådant skedde just två gånger, utan det kan ha skett fler brödunder än så. En god tanke att då och då stanna upp inför är att vi kan se på evangeliernas beskrivningar som utdrag, axplock, smakprov på allt det som Jesus gjorde. Två brödunder kan vi tänka på som fler. När vi läser om hur Jesus helade och hjälte många, gjorde han just sådant för ännu fler. Evangelisten Johannes talar ju om just detta mot slutet av sitt evangelium, när han säger: Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn. (Joh 20:30-31). Det Johannes skriver betyder ju för oss: det finns mer att säga om vad Jesus gjorde än det som står skrivet här, men det som står skrivet här räcker för att tro.

Detta har ju också sin motsvarighet för oss som försöker leva som Jesu lärjungar idag: Visst kan vi se, förstå och ana Guds närvaro och verksamhet i världen idag till viss del eller till och med i stor utsträckning, när den helige Ande har fått slipa våra andliga glasögon. Men samtidigt är ju Gud långt mycket mer närvarande och verksam än vad vi kan förstå eller ens föreställa oss. Det finns alltid mer av Gud att upptäcka, och så länge vi lever i den här världen, når vi inte hela vägen fram till full förståelse. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte (1 Kor 13:12).

Därför är det en god vana att inte bara läsa i Bibeln varje dag, utan att också varje dag stanna upp inför att Gud är och ger mer än det vi kan se, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här dagen, och för varje dag. Tack för att jag får lära känna dig i ditt ord, och tack också för att det alltid finns mer att upptäcka. Lägg i mig en djupare längtan efter att upptäcka mer av din närvaro och verksamhet i mig, runt omkring mig, och hos människor jag möter.

Vi ber denna kväll åter om ditt förbarmande över din värld och allt som du skapat. Grip in i vår värld, hjälp oss att vårda och förvalta din skapelse och tjäna dig i allt. Vi ber särskilt om ditt förbarmande över de sjuka och de döende, kom till dem, var dem nära. Hjälp oss att leva för dig så länge vi lever, idag, imorgon och alla dagar. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. (Jud, v. 2)

%d bloggare gillar detta: