2020-06-05: Morgonandakt

Fredag, 5 Juni, 2020.
Psalm 228 – I tro under himmelens skyar

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gud, du kallar oss till att vara dina tjänare och till att lyssna till din röst. Hjälp mig att idag tjäna dig, och att just nu bli stilla inför och uppmärksam på det som du vill säga. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 7:14-23

Sedan kallade han till sig folket och sade: ”Hör på mig allesammans och försök att förstå. Inget av det som kommer in i människan utifrån kan göra henne oren. Bara det som kommer ut ur människan kan göra henne oren.” När han hade dragit sig undan hopen och kommit hem frågade lärjungarna vad han hade menat med denna bild. Han svarade: ”Har ni också svårt att fatta? Förstår ni inte att inget av det som kommer in i en människa utifrån kan göra henne oren? Ty det går inte in i hjärtat utan i magen och kommer sedan ut på avträdet.” Därmed förklarade han all föda ren. Men han sade: ”Det som kommer ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.”

Betraktelse

Vår vandring genom Markusvangeliet fortsätter, och Jesus fortsätter den undervisning kring rent och orent som vi fick ta del av också i kvällsandakten igår. Där fick vi höra om hur ett ytterligare ramverk av regler och föreskrifter, förutom det som Gud i sitt ord befallt att göra, hade växt fram. Dessa ytterligare föreskrifter gällande inte minst renhet följdes främst av Fariséerna. I den text som vi läser denna morgon, fortsätter Jesus att gå i polemik mot just detta att fariséerna, som Jesus menar, gått ifrån det som Gud har sagt, för att istället följa regler som människor hittat på.

Som ett inlägg i debatten yttrar Jesus i texten vi läser denna morgon följande sentens beträffande vad som gör och vad som inte gör en människa oren: Inget av det som kommer in i människan utifrån kan göra henne oren. Bara det som kommer ut ur människan kan göra henne oren. När Jesus sedan blivit ensam med lärjungarna, bad de honom om ett förtydligande, vilket Jesus också ger dem. Han förklarar att renhet och orenhet inte handlar om vad man äter eller inte äter, eftersom det man äter går inte in i hjärtat utan i magen och kommer sedan ut på avträdet.

Renhet och orenhet, säger Jesus vidare, handlar istället om det som kommer ut ur människan, det gör henne oren. Och så ges ett långt, innehållsrikt exempel: Ty inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Den här listan är inte någon vidare rolig läsning för den som läser orden med en rannsakande blick på sig själv. Säkerligen känner du som jag igen dig i några av dessa, kanske har du som jag någon som du särkilt ofta faller in i.

Det finns något i vår mänskliga natur som gör att vi gör det som är ont, i varierande grad av frivillighet. Vi talar ibland om den gamla människan, som trots att vi försöker leva trons nya liv i Guds närhet, inte så sällan gör sig påmind i form av tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Den kristna tron har kommit till klarhet med detta drag som vi människor har, men det betyder inte att vi som kristna skall kapitulera inför det.

Tvärt är det gott att tänka på, att det inom den kristna tron finns en dubbelverkande medicin mot just detta. Dels den helige Ande, som verkar i oss, som vill leda oss bort från det onda, till det goda, till det som bygger upp och skapar frid. Dels Jesus Kristus, vår frälsare, som har tagit på sig våra synder och gått i döden i vårt ställe, och som står där med öppna armar och sin förlåtelse, när vi talar ärligt och uppriktigt med honom. När vi betraktat oss själva med rannsakande blick, då blir det också tydligare för oss när vi kommer till Jesus med det där som vi sett med vår rannsakande blick.

För det är först när en människa kan se klart på sig själv, allt i sig själv, som hon också kan se klart på Kristus, frälsaren. Det är den bästa anledningen i världen att försöka se så klart vi kan på oss själva, för då får vi också se Jesus allt klarare. Också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här nya dagen, och för varje ny dag som du ger. Käre Far, hjälp mig den här dagen mig att se klarare på mig själv, så att jag också kan se din Son tydligare, Jesus Kristus som är min frälsare. Ge mig en klar blick så att jag kan se både mig själv och dig allt tydligare.

Vi ber också den här dagen om din närvaro i och ditt förbarmande över den här världen. Kom särskilt, käre Herre, till alla som i sina liv och sina arbeten tjänar andra. Kom med glädje och kraft till alla som på något sätt ger av sig själva till andra människor. Välsigna alla goda tankar, gärningar och ord, också hos oss, också idag. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. (2 Thess 2:16-17)

%d bloggare gillar detta: