2020-06-04: Morgonandakt

Torsdag, 4 Juni, 2020.
Psalm 39 – ”Jesus från Nasaret går här fram”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 6:53-56

När de hade farit över sjön kom de till Genesaret och gick iland där. Så snart de steg ur båten kände folket igen honom och skyndade ut till de sjuka i hela trakten och bar dem på deras bäddar dit där de hörde att han var. Och i alla byar och städer och gårdar som han kom till lade man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid tofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev botade.

Betraktelse

Jesus kunde bota människor från deras sjukdomar och skador, och tycks också ha gjort det ofta och upprepat. Säkert var det den främsta orsaken till att han blev känd, uppmärksammad och efterfrågad av fler och fler. Om det i ens grannskap finns en människa som faktiskt kan bota så snabbt och lätt som Jesus, då får han till slut aldrig en lugn stund, då han inte är belägrad av hjälpbehövande. Bara en till, bara mig också, och min dotter, och… och …!

Ofta ser vi dessa mirakler av Jesus ett och ett, och de berättas kanske med detaljer, med förhoppningar, repliker återgivna steg för steg. Ett exempel är den process vi läste om för några dagar sedan: om timmarna synagogföreståndaren Jairos upplevde då han gick ut och letade rätt på den ständigt rörlige Jesus, fick sin bön om hjälp framförd och bejakad – ända hem till den levande tolvåriga flicka som går omkring i rummet där hon nyss låg död. Och i varje sådan individs liv var det mötet, det ingripandet av Jesus en höjdpunkt, en vändpunkt från vånda och plåga till liv.

Men man kan också – som i dagens summering – beskriva alla dessa händelser som ett mönster, en roll av förebedjare och helbrägdagörare som Jesus får upprepa vart han än kommer. Det blir ju nästan ett helande i industriell skala till slut, där man ordnar botandets logistik, med traktens alla sjuka utburna till byarnas marknadsplatser överallt där man räknade med eller hoppades att den kringvandrande Jesus skulle dra fram. Och det räcker med allt mindre tid och beröring av var och en, till slut bara ett svep med hans mantels hörntofs för att göra dem alla friska. ”Följden blir en stegring: Jesus blir mer och mer upphöjd, mer och mer lik en brunn av gudomlig läkekraft som man kan ösa läkedom ur — högt över och bortom alla jordiska begränsningar” (Lars Hartman). Så ser det ut när man ska sammanfatta månaders dagliga timmar av läkedomsslit i en mening eller två. Ja, hur skulle man kunna dra någon annan slutsats av detta än den rådsherren Nikodemos formulerar: ”Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom” (Joh. 3:2 b). Där Jesus går fram, där går Guds rike fram.

Det förhoppningsfulla och löftesrika är ju att Jesus faktiskt drar fram även nu, ”än som i gången tid” (Sv.Ps. 39:1). Han kan och vill fortfarande beröra människors liv till helande, till och med fysiskt ibland. Det är fortfarande och alltid meningsfullt och givande att be Jesus om hjälp, att bli hans lärjunge och efterföljare, om än inte i så enkel och konkret form som de tolv fick göra det. Det finns ingen särskild teknik, med de rätta orden och den riktiga attityden, som det gäller att lära in, och som då ofelbart levererar de resultat vi vill ha. Men den som söker av hela sitt hjärta kommer att finna och få det Jesus vill ge.

Förbön

Käre Herre, tack för den här dagen, och för att du bjuder på varje dag. Hjälp mig den här dagen att helhjärtat söka dig, och att helhjärtat leva för dig. Tack för din nåd mot mig, och mot alla människor som kommer till dig. Hjälp oss den här dagen att omsätta det goda du ger till kärlek till vår nästa, till barmhärtighet mot de behövande du sänder i vår väg.

Vi ber också den här dagen om din närvaro i och ditt förbarmande över den här världen. Kom särskilt, käre Herre, till alla som i sina liv och sina arbeten tjänar andra. Kom med glädje och kraft till alla som på något sätt ger av sig själva till andra människor. Välsigna alla goda tankar, gärningar och ord, också hos oss, också idag. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, Amen. (2 Pet 3:18).

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon

%d bloggare gillar detta: