2020-06-04 – Kvällsandakt

Torsdag, 4 Juni, 2020.
Psalm 231 – Oändlig nåd mig Herren gav, och än idag mig ger”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 7:1-13

Fariseerna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades kring honom och de såg att några av hans lärjungar åt bröd med orena händer, det vill säga utan att tvätta sig. Fariseerna och alla andra judar håller fast vid fädernas regler och äter aldrig utan att ha tvättat sig om händerna, och när de kommer från torget äter de inte utan att ha badat sig rena. Det finns också många andra traditioner som de håller fast vid, som att skölja bägare, kannor och kittlar.

Därför frågade fariseerna och de skriftlärda honom: ”Varför lever inte dina lärjungar efter fädernas regler utan äter med orena händer?” Han svarade: ”Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare, när det står: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud. Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler.”

Och han sade: ”Det är just det rätta – att upphäva Guds bud för att låta era egna regler gälla! Mose sade: Visa aktning för din far och mor och: Den som smädar sin far eller sin mor skall dö. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: ’Det som jag hade kunnat hjälpa dig med, det gör jag till korban’ (det vill säga tempelgåva), då kan ni inte låta honom göra något för sin far eller mor. Så sätter ni Guds ord ur kraft genom de regler som ni har ärvt och för vidare. Och mycket annat sådant gör ni.”

Betraktelse

Om vi tidigare har fokuserat på Jesu kraftgärningar, Jesus som läkaren, så möter vi honom här i Mark. 7 som Jesus läraren. Han talar och diskuterar ofta med andra skriftlärda, inte sällan upprörd och stridbar, för teologi är viktigt. Vår aktivitetsinriktade tid och förståelse av Guds rike (över)betonar gärna det som ska göras, särskilt av oss – som om det vore vi människor som ska åstadkomma Guds rike på jorden. Jo, han vill att vi ska använda vår utrustning och energi, men för att över huvud taget kunna börja göra det Gud vill måste vi höra vad han verkligen säger till oss, och så att säga ”lära oss Gud”. På grekiska, Nya testamentets och den tidiga kyrkans språk, heter läran om Gud teologi. Så teologiska diskussioner om tolkning av Guds vilja är för Jesus inte en pedantisk eller onödig hobby bredvid det viktiga, utan en fundamental del av Guds rikes närvaro på jorden. Teologi finns på grund av att vi ska älska Gud med hela vårt förstånd också.

Den teologisk fråga diskussionen i Mark. 7 gäller är renhet. För att undvika missförstånd ska vi först göra klart för oss vad renhet inte är; den är inte detsamma som godhet, rättfärdighet och moralisk renhet. Och godhetens motsats, synd, är inte samma sak som orenhet; synd tas bort genom Guds förlåtelse, medan orenhet tas bort innan man närmar sig Gud i bön, genom rituell rening i vatten. Renhet handlar inte om synd och skuld, utan om att uppehålla skillnad mellan det som är heligt och det som är profant. Synagogans skriftrullar, ur vilka den heliga Skrift ska högläsas på sabbaten, är heliga och ”orenar” händerna på den som rullar fram texten för dagen. Han måste skölja händerna innan han tar i något annat. Oren blir en människa också av närkontakt med liv och död – att röra vid ett lik, att göra barn och föda ett barn, att blanda sådant som inte ska blandas av mat och annat (reglerna är många och snåriga). Renhet krävs för att komma nära Gud och be till honom i templet.

Fariseerna hade en säregen idé: att alla judar egentligen borde leva sitt liv i den grad av renhet som krävs av präster i tempeltjänstgöring, där de ska röra vid och hantera ytterst heliga och gudsnära ting. Men sådana krav riktade mot vanliga israeliter och exv. deras dagliga måltider finns inte i Lagen, utan hör till ”fädernas stadgar”, alltså traditionella tilläggsregler som människor funnit på för att omge lagen med en skydds-och respektzon av extra lydnad och hängivenhet. Hur fin och from den där extralydnaden än ser ut, är Jesus dock skarpt kritisk mot alla mänskliga försök att ”förbättra” det Gud faktiskt begär. I hans ögon är det tecken på ”hyckleri”, falskhet inför Gud. Under ytan ligger den egentliga avsikten: egen statushöjning, självförhärligande genom religionsprål och dövhet för vad Gud verkligen anser viktigt.

Jesus citerar profetens Jesajas svidande fromhetskritik mot de fariseiska skriftlärda och beskyller dem för ”att upphäva Guds bud för att låta era egna regler gälla”. De menar sig vara frommare och mer rättfärdiga än andra, men sätter sig i själva verket högre än Gud, vilket är ett brott mot det största av alla bud, det första. Han levererar genast ett exempel (korbán) på att deras extrema laglydnad egentligen är raka motsatsen: fräck olydnad och otro mot Gud.

En som av egen erfarenhet kan ge Jesus rätt beträffande självtillverkad men Gudsdöv fromhet är aposteln Paulus. När han löpt linan ut i skoningslös och ostrafflig ”laglydnad”, finner han sig utanför Damaskus vara en som förföljer Guds egen Son och alltså, tvärtemot det han ville göra och trodde sig göra, hatar det Gud faktiskt är och har gjort. Att inte förstå Gud och inte höra vad han säger och vill är en svår synd; men även för den falska fromhetens synd finns det, Gud vare tack, omvändelse och förlåtelse!

Förbön

Käre Herre, tack för den här dagen. Tack, att du är Herre över allting, att du har all makt, i himmelen och på jorden. Hjälp mig att helhjärtat följa dig och att verkligen göra det som du efterfrågar. Bevara mig från att gå en annan väg än den som verkligen leder till dig.

Också denna kväll ber vi om din närvaro och ditt förbarmande över hela din värld. Kalla på hela din mänsklighet, dra oss alla in i en djupare gemenskap med dig, redan i denna världen och i denna tiden. Trösta de ledsna och oroliga, skänk dem som nu ska sova kvällens frid, hela de sjuka, och visa för dem som i natt ska vara vakna att du bär, också i nattens timmar. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla. (1 Thess 5:23, 28)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: