2020-06-02: Morgonandakt

Tisdag, 2 Juni, 2020.
Psalm 414 – ”Så långt som havets bölja går”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, till dig sätter jag mitt hopp. Den här stunden förtröstar jag på din närhet, att du är här och vill komma till tals med mig. Kom nu med den stillhet som är av dig, så att jag hör vad du vill säga. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 6:6b-13

Han vandrade från by till by i trakten där omkring och undervisade. Han kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna. Och han sade åt dem att inte ta med sig något mer på vägen än en stav, inget bröd, ingen påse och inga pengar i bältet. Sandaler fick de ha men inte mer än en skjorta. Och han sade till dem: »När ni har tagit in i ett hus, så stanna där tills ni skall vidare. Och är det någon plats som inte vill ta emot er och inte vill höra på er, så fortsätt därifrån och skaka av dammet under era fötter. Det skall vittna mot dem.« De gav sig i väg och predikade att alla skulle omvända sig, och de drev ut många demoner och smorde många sjuka med olja och botade dem.

Betraktelse

Vår vandring genom Markus evangelium fortsätter, och denna morgon läser vi om hur Jesus sänder ut sina lärjungar. Man skulle kunna säga, att det som lärjungarna hört Jesus predika och undervisa om, och det som de har sett Jesus göra i form av helande och annat, allt det skall de nu själva få pröva på och försöka göra. Och allra sist i läsningen denna morgon läser vi att det tycks ha gått ganska bra: De gav sig i väg och predikade att alla skulle omvända sig, och de drev ut många demoner och smorde många sjuka med olja och botade dem.

Vi kan notera att Markus berättar om hur utdrivandet av demoner var framgångrikt, botandet av sjuka likaså. Men när det kommer till predikandet, så berättar Markus bara att de predikade att alla skulle omvända sig, men vi får inte höra om hur många som gjorde det. Det betyder inte att människor inte lyssnade och tog till sig av lärjungarnas predikande. Men, att det saknas referens till att också lärjungarnas predikande skulle ha burit omedelbar frukt, påminner oss om någonting viktigt: Gud verkar på olika sätt.

För när han på ett påtagligt sätt griper in, och låter oss få vara verktyg för andra människors helande och befrielse, då kan det leda till en mycket påtaglig och direkt förändring, inte bara för att en människa har fått uppleva helande eller befrielse mycket påtagligt, utan också, och framför allt, för att den människan på ett mycket tydligt sätt kan ha fått upp ögonen för Guds existens, kraft och omsorg. Inte heller den som får vara Guds verktyg för sådant kan förbli opåverkad när sådant sker. Men när människor kommer inom hörhåll för budskapet om Guds existens, kraft och omsorg, då är den påtagliga och direkta förändringen inte lika vanlig.

Det betyder inte att Ordet inte är verksamt, eller att ordet är mindre verksamt. Men det betyder att ordet också verkar på ett annat sätt: det är också långtidsverkande. De versar vi läser idag handlar inte bara om de första lärjungarnas uppdrag och befogenheter, dessa versar handlar minst lika mycket om oss, eftersom vi har fått samma uppdrag och samma befogenheter som Jesus lärjungar i den här tiden och på den plats där vi finns.

På samma sätt har vi fått verktyg i vårt uppdrag som lärjungar, verktyg som verkar på olika sätt och på olika sikt. Vi gör klokt i att försöka använda dem i en god kombination, både i mötet med andra och på oss själva. Och han som har gett oss verktygen vill hjälpa oss att använda och kombinera dem. Den hjälpen kan vi be honom om, redan den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här nya dagen. Tack för uppdraget att få vara medarbetare i ditt rike. Tack för förtroendet att få vara dina goda nyheters budbärare. Tack också för de verktyg jag har fått i detta uppdrag, visa hur och när jag ska använda dem. Hjälp mig förstå att de verkligen kommer från dig, och jag verkligen har fått dem.

Herre, idag ber vi också för världen och allt som är i den: kom till de sjuka med helande, till de oroliga och förtvivlade med frid, till de försvagade med kraft. Kom också till de vårdande, ge dem vishet, skicklighet och kraft till fördjupad omsorg. Förbarma dig över hela din värld, över vårt land, och över mig. Bevara mig idag, så att jag genom mina tankar, ord och gärningar förblir i din närhet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

%d bloggare gillar detta: