2020-06-02: Kvällsandakt

Tisdag, 2 Juni, 2020.

Till er som får andakterna via mail: ni fick rätt andakt i morse, även om rubriken ”kvällsandakt” var felaktig. Beklagar oredan. Välsignad andakt. 😊

Psalm 426 – ”Hör du rösten, ser du mannen”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Far, kom denna kväll med den stillhet som är av dig. Öppna mitt hjärta och mina sinnen med och för din närvaro, ditt tilltal och din omsorg. Möt mig nu, när jag nalkas dig. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 6:14-29

Hans namn hade nu blivit känt, och kung Herodes fick höra att folk sade: ”Johannes döparen har uppstått från de döda. Det är därför dessa krafter verkar genom honom.” Men några sade att han var Elia, andra att han var en profet, en i raden av profeter. När Herodes hörde detta sade han: ”Johannes, han som jag lät halshugga, det är han som har uppstått!”

Herodes hade nämligen låtit gripa Johannes och sätta honom i fängelse. Anledningen till det var Herodias, hans bror Filippos hustru. Henne hade han gift sig med, och Johannes hade sagt till Herodes: ”Det är inte tillåtet för dig att leva ihop med din brors hustru.” Därför var Herodias förbittrad på honom och ville döda honom, men kunde inte. Ty Herodes hade respekt för Johannes, som han visste var en rättfärdig och helig man, och skyddade honom, och när han hade hört honom kände han sig mycket osäker och ville höra mer av honom. Men en dag kom hennes tillfälle, och det var när Herodes firade sin födelsedag med ett gästabud för sina stormän och överstarna och de främsta i Galileen. Herodias dotter kom då in och dansade så att Herodes och hans gäster blev förtjusta. Kungen sade till flickan: ”Be mig om vad du vill, och du skall få det.” Och han lovade och svor: ”Vad du än ber mig om skall jag ge dig, om det så vore halva mitt rike.” Då gick hon ut och frågade sin mor: ”Vad skall jag be om?” Hon svarade: ”Johannes döparens huvud.” Flickan skyndade in till kungen och bad honom: ”Jag vill att du genast ger mig Johannes döparens huvud på ett fat.” Kungen blev bedrövad, men för edens och gästernas skull ville han inte säga nej till henne utan skickade en livvakt med befallning att hämta Johannes huvud. Soldaten gick och halshögg honom i fängelset och kom sedan med hans huvud på ett fat och gav det åt flickan, och flickan gav det åt sin mor. Men när Johannes lärjungar fick reda på det kom de dit och hämtade hans döda kropp och lade den i en grav.

Betraktelse

Vi vandrar vidare genom Markusevangeliet, och möter i dagens läsning ett helt annat sammanhang och en helt annan miljö än den som vi börjar bli ganska vana vid: Jesus, som vandrar omkring med sina lärjungar, och undervisar och betjänar människor genom helanden och andra slags under.

Idag är det istället Herodes hov som är skådeplatsen för vår läsning. Markus berättar alla först i vår läsning om hur Jesu namn blir alltmer välkänt och spritt, och att ett rykte sprids bland folket, ett rykte som når ända till Kung Herodes: att Jesus egentligen är Johannes döparen, som har uppstått från de döda.

Denna föreställning hos människor, att Jesus och Johannes döparen skulle ha varit samma person, läser vi om lite längre fram i Markusevangeliet. Jesus frågar då sina lärjungar: Vem säger människorna att jag är? och de svarar: Johannes döparen, men somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna. När Jesus då frågar lärjungarna vem de säger att han är, svarar Petrus: Du är Messias (se Mark 8:27-30). Åtminstone lärjungarna tycks åtminstone se och förstå någorlunda vem Jesus är, även om vi i dagens läsning och senare kommer att se att många andra människor inte gör det.

Det är inte alldeles enkelt att se vad vi kan ta med till vårt eget liv med Gud och till vår egen uppbyggelse ifrån den här kvällens ganska annorlunda läsning. Vi får bland annat en liten inblick i kung Herodes person och hov, denne lydkung som alltså inte är samma person som den Herodes som var Kung vid tiden för Jesu födelse och som dödade alla barnen i Betlehem (Se Matt 2:1-23). Vi får också en inblick i den utstuderade grymhet som präglade världen då, likaväl som den gör det idag, och där till och med barn (Herodias dotter) går grymhetens ärenden.

Vi kan tänka på den här texten som en påminnelse om att inte begå Herodes misstag lova saker vi inte vill eller bör eller kan hålla. Vi kan också tänka på den här texten som en uppmuntran och tröst till de människor som lider förföljelse för Jesu skull. Guds rike stöter på motstånd i denna världen, och eftersom så är fallet, är det något gott att Bibeln beskriver detta. För det innebär ju att vi har möjlighet att läsa om det i Bibeln redan innan vi själva drabbas av det, och det påminner oss om vikten att be för våra fölföljda trossyskon, långt borta och nära, som redan lever mitt i just sådant. Och det kan vi göra, redan den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här dagen. Tack för att det i varje ord som kommer från dig finns en hälsning till oss. Hjälp oss att upptäcka det alltmer, och hjälp oss att stå stadigt rotade i dig, särskilt när det blåser motvind. Var också hos oss, och påminn oss om att be för våra förföljda trossyskon, och att då som du gjorde, käre Jesus, också be för förföljarna: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.

Denna kväll ber vi dig: håll din beskyddande hand över allt levande i den natt som nu kommer. Låt dem som ska sova få somna in i frid och imorgon vakna upp till en ny dag av nåd. Låt dem som i natt ska vaka och arbeta få känna att du bär också i nattens timmar. Vi ber om ditt förbarmande över världen, över vårt land och över alla människor. Kom med din närvaro och frid på ett nytt sätt, i våra liv och i våra sammanhang, i det vi tänker, säger och gör. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

%d bloggare gillar detta: