2020-05-31: Morgonandakt

Söndag, 31 Maj, 2020.
Psalm 52 – ”Herre, se vi väntar alla”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, också den här morgonen vill jag tala med dig. Hjälp att också lyssna till det som du vill säga, och plocka bort allt det där som just nu ligger mellan dig och mig. Gör mig stilla inför din närvaro. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Apostlagärningarna 2:1-11

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.”

Betraktelse

Också denna söndag läser vi en text som också kommer att läsas i många kyrkor just den här dagen. Idag, på pingstdagen, den helige Andes stora festdag och kyrkans födelsedag, läser vi från Apostlagärningarna om vad som hände den allra första pingstdagen, när den Helige Ande utgjöts över församlingen och kyrkan därmed föddes, blev till. För dessa båda, Anden och Kyrkan, hänger intimt samman: utan Anden, ingen kyrka.

Om evangelierna i Nya Testamentet har Jesus, Sonen, i fokus, så är det den Helige Ande som är huvudpersonen i Apostlagärningarna. Efter att Anden utgjuts och kyrkan föds här i dagens läsning från kapitel två, så följer berättelsen om den helige Andes fortsatta verk och ledning. Hela Apostlagärningarna är en lång beskrivning av hur Anden leder, är närvarande i ord och handling och skapar tro i många, många hjärtan, under kyrkan allra första tid.

Men så kan det finnas en risk när vi läser om denna den första tiden för den kristna kyrkan, att vi då tänker att det som hände då bara hände då, och bara kunde hända då, och att det inte kan bli så också nu, i den här tiden. Det händer ibland att några av oss som försöker leva som Jesu lärjungar idag, kanske önskar att vi hade fått leva som Jesu lärjungar , under kyrkans första tid, då den Helige Ande tycktes vara så starkt närvarande och verksam, för det var den helige Ande verkligen.

Det är egentligen inget fel att önska att så vore fallet, så länge vi inser att vi trots det faktiskt är kallade att leva som lärjungar till Jesus just i den här tiden. Som kristna är vi inte kallade till nostalgi över det som varit, utan till förnyelse, till att ständigt vända åter till kärnan och ursprunget, men samtidigt göra det precis där vi är här och nu. Gud har kallat oss att leva med honom i denna världen och i denna tiden, och att bygga hans rike i denna världen och i denna tiden. Och han är med oss i detta, och utrustar oss för det, också i denna tiden.

För Gud är densamme idag som han var då. Han har ju sagt genom profeten Jesaja: Jag är Gud, också i framtiden är jag densamme (Jes 43:12-13). På samma sätt är Jesus, Sonen, densamme: Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet (Heb 13:8). Fadern är densamme, Sonen är densamme. Så varför skulle inte den Helige Ande kunna vara det?

Förbön

Tack, käre Herre, för den här dagen och för varje ny dag. Tack för att du är densamma, igår, idag och i evighet. Tack för din helige Andes närvaro, inspiration och ledning. Ge oss idag av nåd mer av allt det. Hjälp oss idag, himmelske Fader, att fira pingst, att jubla över din Ande och din Andes verk. Hjälp oss se att de du gjorde då, det kan och vill du göra också i den här tiden.

Idag ber vi särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26)

%d bloggare gillar detta: