2020-05-31: Kvällsandakt

Söndag, 31 Maj, 2020.
Psalm 161 – ”Helige Ande, låt nu ske”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Himmelske far, tack för att du, som håller himmel och jord i din hand, är nära alla dem som ropar till dig. Hör, käre far, mitt rop, kom mig nära, och tala de ord som du tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 7:37-39

På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: »Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.« Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Betraktelse

Den här pingstdagskvällen läser vi också en text som hör särskilt till den här dagen, och som har lästs i bland annat Svenska kyrkans gudstjänster idag. Högtiden som beskrivs i texten är den judiska lövhyddohögtiden, Sukkot (se Joh 7:2), som firas till minne av hur Gud beskyddade sitt folk under ökenvandringen, då folket bodde i lövhyddor (se 3 Mos 23:39-43). Jesus talar i dessa verser om sig själv som Andens källa, ur vilken vi får dricka, men samtidigt om oss som källor i oss själva ur vilken strömmar av Anden, det levande vattnet strömmar fram, när vi lever trons liv.

Anden kan alltså beskrivas i termer av vatten, vilket påminner oss om dopet som sker i vatten. Men det är också vanligt att tala om den helige Ande i termer av vind, och det är vid den bilden som vi ska uppehålla oss denna kväll.

Det finns ett ordspråk som lyder så här: När förändringens vindar blåser, sätter vissa upp väderkvarnar, medan andra sätter upp vindskydd. Gud vill genom sin helige Ande inte nödvändigvis alltid förändring, men däremot vill och kan Gud genom sin helige Ande hela tiden ge förnyelse.

Förnyelse, det är detta att glatt återupptäcka sådant vi visste om Gud och livet med honom, men som vi kanske glömt eller motat undan i ett hörn. Det kan handla om att återupptäcka saker som:

Just det! Det var ju detta som Jesus sa och gjorde.

Just det! Vi skulle ju predika det glada budskapet för alla människor.

Just det! Vi skulle ju gå ut och göra alla folk till lärjungar.

Just det! Vi skulle ju ha blick för alla de där minsta, som är Jesu bröder och systrar, för det vi har gjort för dem, det har vi också gjort för honom.

Just det! Kyrkan är ju Guds tempel, ett tempel av levande stenar, där Jesus är hörnstenen.

Förnyelse är att återupptäcka, att se och märka något nytt och friskt som jag kände igen. Och förnyelsen kommer, när vi öppnar fönstret, kyrkans, församlingens och hjärtats fönster, och låter inte vilken vind som helst, utan den helige Andens vind blåsa in nytt liv. När förändringens vindar blåser, då måste kyrkan ibland vara ett vindskydd. Men när förnyelsens vindar blåser, Guds Helige Andes Vind, då måste kyrkan alltid vara en väderkvarn.

Samma sak gäller för oss var och en i våra liv med Gud och hans helige Ande. När den vinden blåser, och det gör den, för Anden är precis som Fadern och Sonen densamma som han alltid har varit, då är det vår uppgift inte att vara vindskydd, utan väderkvarnar. Också den här dagen.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för pingstens under, för din Helige Andes vind och närvaro i våra liv och i vår kyrka. Vi ber dig idag om väckelse och förnyelse över hela din kyrka, över den församling som vi kallar vår, och över oss var och en och våra liv med dig. Förnya vår tro, vårt hopp, och vår kärlek.

Denna kväll ber vi för hela din värld: Herre, förbarma dig, var med din mänsklighet i den kamp vi nu står i. Kom till de sjuka med helande, kom till de vårdande med vishet och kraft till fördjupad omsorg. Kom till ledande med vishet, kom till de oroliga och rädda med din frid. Och kom till din kyrka och hjälp henne att vara ett vittne om dig också i denna tid. Genom Jesus Kristus, din Son och vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. (Rom 15:13)

%d bloggare gillar detta: