2020-05-30: Morgonandakt

Lördag, 30 Maj, 2020.
Psalm 524 – ”Är dagen fylld av oro och bekymmer”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre himmelske Fader, det är gott att få lita på att du hör oss när vi kommer till dig i bön. Nu ber jag om den stillhet som är av dig, så att jag förstår att du också är här just nu. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 4:35-41

På kvällen samma dag sade han till dem: ”Låt oss fara över till andra sidan.” De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i, och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten, så att den var nära att fyllas. Själv låg han och sov i aktern med huvudet på dynan. De väckte honom och sade: ”Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?” Han vaknade och hutade åt vinden och sade till sjön: ”Tig! Håll tyst!” Vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Och han sade till dem: ”Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?” Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: ”Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom.”

Betraktelse

Vår vandring genom Markus evangelium fortsätter, och i läsningen denna morgon möter vi Jesus i ett delvis nytt sammanhang. Så här långt i Markus har vi sett att Jesus har undervisat en hel del, han har botat många sjuka, och bekämpat onda andar. Men i läsningen den här morgonen gör Jesus något som vi inte läst om tidigare hos Markus: han utövar sin makt över elementen och skapelsen.

Jesus har beslutat att han och lärjungarna skall fara över till andra sidan av sjön (det vill säga Galileiska sjön), förmodligen för att de skulle kunna dra sig undan och få lite lugn och ro, såsom vi sett att Jesus tidigare har gjort. Väl ute på sjön blåser det upp, men trots stormen sover Jesus lugnt. När lärjungarna väcker Jesus förmanar han vinden och sjön, och det blir lugnt. Jesus ställer några rannsakande frågor till sina lärjungar, och de i sin tur fylls av någon slags skräckblandad förundran över det som hänt och det som Jesus gjort. Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom.

Det som hände på sjön den där kvällen var viktigt för Jesu första lärjungar, eftersom det visade en ny sida av vem Jesus var för dem: Han har, vid sidan om sin undervisning, sina förmågor att hela och på annat sätt hjälpa människor också på något sätt givits auktoritet över skapelsen, den som har sitt ursprung i den Gud som Jesus kallar för sin Fader. En ny aspekt av Jesu gudomlighet blir i och med det som sker på skön den där kvällen synlig för lärjungaskaran, och de förstår åtminstone något av storheten i detta, det märker vi av deras ord: Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom.

Men det där som vi läser om hände på sjön den där kvällen, är något viktigt också för den som försöker leva som Jesu lärjunge idag. Även om det vi läst om denna morgon är en beskrivning av något som verkligen har skett, så har det också en annan och djupare betydelse för oss idag: att en av Jesu allra största gåvor till oss är stillheten, friden. Alla människor upplever åtminstone tidvis att livet är stormigt. In i just det har Gud och trons levande relation till honom något alldeles särskilt gott att ge: Frid, trots all ofrid runt omkring. Ibland behöver vi be länge om den, och ibland behöver vi be människor om hjälp att be för oss om den. Ibland är den där redan innan vi har bett om den. Men Jesus har i sitt ord lovat oss den: Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet (Joh 14:27). Så även den här dagen är det alltså gott att ha Jesus med i båten.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här nya dagen, och för varje ny dag som du ger. Hjälp mig idag att söka allt det av frid och kraft som jag behöver hos dig. Visa mig vid vilka källor du vill att jag skall dricka. Kom och var mig nära, låt mig aldrig glömma att jag redan har med mig dig i båten.

Käre Far, vi ber dig den här dagen för alla dem som längtar efter frid. Tack att du ger den frid som ingen annan och inget annat kan. Låt mig idag få vara ett vittne om den friden, den här dagen, i den här världen. Låt mig få bära din frid in i ofridens alla sammanhang. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

%d bloggare gillar detta: