2020-05-29: Kvällsandakt

Fredag, 29 Maj, 2020.
Psalm 204 – ”Kornet har sin vila”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, jag ber dig om stillhet och ro. Tack att jag får vara i din närhet, att jag får vila i din famn. Tack också att du har något att säga mig just i den här stunden. Hjälp mig nu att lyssna till det. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 4:30-34

Jesus sade: ”Vad skall vi likna Guds rike vid? Vad skall vi använda för bild? Det är som ett senapskorn, som är det minsta av alla frön här på jorden när man sår det, men när det har såtts skjuter det upp och blir större än alla örter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.” Med många sådana liknelser förkunnade han ordet för dem, så långt de nu kunde fatta det. Han talade bara i liknelser till dem, men när han hade blivit ensam med lärjungarna förklarade han allt.

Betraktelse

Också nu ikväll fortsätter vår vandring genom Markus, och också nu ikväll får vi lyssna till när Jesus undervisar med hjälp av en liknelse. Och också nu ikväll så hämtar Jesus liknelsen innehåll från den välkända miljön naturen.

Jesus börjar med att ställa två frågor, för att liksom väcka intresset hos dem som lyssnade (och hos oss som läser): Vad skall vi likna Guds rike vid? Vad skall vi använda för bild? Det är intressant att tänka på att Jesus använder uttrycket vi, när det bara är han som talar. Att han gör detta kan vi tänka på som en påminnelse till oss att också vi har fått i uppdrag att tala om Guds rike. Och eftersom det riket, och Gud som är dettas rikes ursprung och källa, inte alltid är så lätt att förstå och ringa in, eller att tala om, så kan det vara gott om också vi, när vi talar om Gud och hans rike, använder oss av bilder. Bilder som har landat i oss själva och som vi är förtrogna med.

Den bild Jesus använder i läsningen denna kväll för att förklara något av Guds rikes beskaffenhet, är bilden av ett senapskorn. Vi får veta att detta frö är det minsta av alla frön här på jorden när man sår det, men när det sedan har såtts, börjat gro, och växer upp, blir det större än alla örter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Fröets möjlighet att växa upp till något stort beror alltså inte på dess storlek, utan på fröets växtkraft och på den jord den ligger i.

På samma sätt är det med Guds rike. Om de liknelser som vi nyligen har hört i denna vandring genom Markus evangelium vill stryka under att fröet behöver komma i rätt slags jord (se Mark 4:1-20) och att det är Gud som sköter själva växten om vi bara sår (se Mark 4:26-29), så vill den liknelse som vi läser denna kväll stryka under att inte heller fröets storlek spelar någon roll, när vi sår ut för Guds rike. Det är fröets, Guds rikes, inneboende kraft och den jord fröer faller ner i, som det kommer an på. Kanske är det en uppmuntran till oss att så många små frön, ofta?

Förbön

Gode Gud, himmelske Fader, tack för den här dagen och för allt du gett den här dagen. Tack för skapelsen, hjälp oss att se att och hur den förkunnar vem du är. Tack också för att du genom ditt rike är närvarande i den här världen. Tack för ditt rikes kraft, och för den nåd och frid som breder ut sig där ditt rike verkligen är. Låt ditt rike komma än mera tydligt och synligt in i vår verklighet.

Denna kväll ber vi dig, Gud, vaka över dem som vakar eller gråter den här natten, och låt dina änglar hålla vakt över dem som sover. Kom med helande till de sjuka, med tröst till de lidande, med vila till de trötta. Låt vår sista tanke innan vi somnar få vara på dig och din kärlek, och låt vår första tanke när vi vaknar imorgon vara detsamma. Allt vi har, och allt vi bär, överlämnar vi i dina goda och starka armar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: