2020-05-28: Morgonandakt

Tordag, 28 Maj, 2020.
Psalm 526 – ”Att be till Gud har själv oss lär”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Jakobsbrevet 4:1-8a

Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting, därför att ni inte ber. Ni ber, men får ingenting därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger: Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss? Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd [Ords 3:34]. Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly för er. Närma er Gud, och han skall närma sig er.

Betraktelse

Kan man verkligen be illa, som Jakob uttrycker det här i sin rungande bot- och bättringspredikan? Är det inte bra ändå att be till Gud, även om bönen inte blir så välformulerad? Låt oss börja med att fundera på följande bön, som nog kan duga som exempel på vad det är att be illa.

Det är den amerikanska rocksångerskan Janis Joplin (†1970) som med sin raspiga bluesröst halvsjunger om att det gått så mycket bättre för vännerna med sina Porsche-bilar än för henne, så att det nu är dags för Gud att ingripa: ”O, Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz… Lord, I’m counting on you”. – Ingen tror väl att den lilla slängiga sången är tänkt som en allvarligt menad bön. Snarare är den ett stycke tonsatt avundsjuka, framförd med självironisk barnslighet (”kan du inte köpa en si eller så åt mig”, som vore Gud en curlande pappa, som köper allt som ungen pekar på).

Gud kan naturligtvis ge en bedjande allt, men det man ber om måste ju stå i samklang med vem Gud är, med Guds heliga vilja, som syftar till att leda oss till det eviga livet. (Gör en Mercedes Benz det?) När lärjungarna ber Mästaren Jesus, han som bad mycket och uppenbarligen gav sin Son vad han bad om, att lära dem att be, ger han dem en bön som också är en skola i bön.

”Vår Fader, du som är i himlen” påminner om Guds allmakt och hans upphöjdhet, och om att Gud är vår, dvs. mångas, Far – inte min egen stora Godisautomat, där jag trycker på knapparna. Tvärtemot vad vi ofta inbillar oss är inte vi själva bäst på att begripa oss själva och beställa vad som är bäst i våra liv – det är Han. Så den första hälften av Herrens bön ägnas inte åt våra egna omedelbara behov, utan handlar om sådant Gud vill: att Hans namn ska hållas heligt, Hans rike komma, Hans vilja ske på jorden. Dessa böner ska få oss att stämma in i Guds vilja i stället för det våra egna begär ivrigt räcker upp handen för att påminna Gud om.

En rått självisk begäran om egen hälsa, rikedom och framgång är inte precis rätt våglängd för att tala med Gud, dessutom utan något tvivel för självisk för att vara nyttig för oss – själviskhet är att älska sig själv över allting, några få medmänniskor rätt mycket, och Gud??, ja vaddå? Alltså en världsbild som totalt vänder ut och in på hur verkligheten faktiskt är och som Han vill får oss att se, med Gud som alltings ursprung och mål och vi i utkanten – varelser som faktiskt inte luktar så gott.

Med det här i bakgrunden kan vi lista en del av vad det är att ”be illa”.

Att be till någon som inte är Gud, exv. en förstoring av mig själv i stället för Gud som han faktiskt är, eller till makten Lyckan (Mammon, sa Jesus), vars enda uppgift är att förse mig med allt gott;

Att be utan kunskap om eller intresse för den sanne verklige Gud, Skaparen, Fadern, den Allsmäktige och Barmhärtige, som sänt sin Son och Ande att frälsa oss;

Att be utan ödmjukhet, dvs. att bara tala själv, utan någon egentlig tro på att det finns en genuin motpart, som är större, visare, mäktigare och förstår mig bättre än jag själv, och som jag först behöver lyssna på.

Att be om för litet, om ”fel saker”, dvs. det Gud inte vill, men ’glömma’ att be för det Han verkligen vill.

Att inte tala sanning inför Gud utan tro sig kunna lura eller beveka honom med ren artighet och ”riktiga” ord; en variant: att be med tvivel, dvs. utan att tro att Gud kan eller vill det jag ber om;

Att inte lyssna efter Guds svar;

Att inte be ”i Jesu namn”, dvs. att inte ha Jesus som vän och förespråkare, att inte bekymra mig ifall jag är klädd i hans rättfärdighet, när jag kommer inför den Helige.

Förbön

Tack käre Herre, för den här dagen och för att du bjuder på varje dag. Hjälp mig, Herre, att leva och be mer i enlighet med din vilja, din makt, och ditt väsen. Hjälp mig att också lyssna så att jag kan höra och förstå att du svarar. Hjälp mig idag att på ett nytt och fördjupat sätt lita på att du hör, att du förmår, och att du förstår. Led mig den här dagen längre in i bönens land.

Käre far, den här dagen ber vi på nytt om din närvaro och ditt ingripande i världen och i allt det som sker i den just nu. Gode Gud, kom med vishet till de styrande, med helande till de sjuka, med kraft till de vårdande, med frid till de döende. Led oss igenom den här dagen, så att det får bli en dag till din ära och i din närhet. Låt oss den här dagen få upptäcka något mer av dig och av din kärlek till oss. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, Amen. (2 Pet 3:18)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: