2020-05-28: Kvällsandakt

Torsdag, 28 Maj, 2020.
Psalm 590 – ”Som källor utan vatten”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Jesaja 1:13-17; 29:13-16.

Kom inte med era meningslösa gåvor, jag avskyr offerröken. Nymånad, sabbat, högtidssamling – jag tål inte falskhet och fest. Jag hatar era högtider och nymånadsfester, de har blivit en börda för mig, som jag inte orkar bära. När ni lyfter era händer i bön vänder jag bort blicken. Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna. Tvätta er, rena er! Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda och lär er att göra det goda. Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte. För den faderlöses talan, skaffa änkan rätt. Jes. 1:13-17

Herren sade: Detta folk nalkades mig med ord, deras läppar ärade mig, men deras hjärtan var långt ifrån mig, deras gudsfruktan var inlärda människobud. Därför skall jag än en gång slå detta folk med förundran genom förunderliga gärningar. Då är det slut med de visas vishet, de förnuftigas förnuft är borta. – Ve dem som i dolda djup vill gömma sina planer undan Herren och utför sina gärningar i mörkret, dem som säger: ”Ingen ser oss, ingen vet!” Ni vänder allting upp och ner! Är leran jämställd med krukmakaren? Skall verket säga om mästaren: ”Han har inte gjort mig”? Skall det som formats av lera säga om honom som formade det: ”Han kan ingenting”? Jes. 29:13–16

Betraktelse

Om vi eventuellt skulle fått för oss att det i Bibeln endast är de icke-judiska folkens religion och filosofi som får underkänt för att de saknar verklig vishet och genuin fromhet, så behöver vi bara läsa de gammaltestamentliga skriftprofeterna för att inse att dessa brister är universella och finns hos alla människor och tider – också hos gudsfolket Israel. Ibland är denna kritik av det som sker i templet så stark, att man kunde få för sig att profeterna anser att all kult och liturgi är i princip felaktig, ja, att tempelkult vore ett rent mänskligt påfund som i alla kulturer växer fram som ett egentligen ogudaktigt sätt att framkalla välsignelse från den Allsmäktige över bedjarna.

Så är det dock inte, Gud vill att hans folk ska be till honom alla tillsammans. Det är ju samme Gud som vid Sinai sluter förbund med sitt egendomsfolk Israel och ger dem sina många bud i Lagen, som i samma Lag förordnar om alla olika slags fester och högtider för dem, vad som ska offras, bedjas, sjungas och av vem. Jesus kom från en laglydig familj i detta avseende; hans föräldrar bar fram lösen för sin förstfödde och reningsoffer för hans moder, likaväl som de drog upp till Jerusalem och påskalammet vid varje påskhögtid. Hans egen sista måltid i livet var en påskalammsmåltid i Jerusalem.

Det profeterna går till rätta med är missbruket av kulten, när man använder den som ett slags sköld och barriär mot Guds egentliga krav på en människa, som går ända in i hjärtat på henne. Och det missbruket är uppenbart, när samhället samtidigt präglas av rikhaltig och lagtrogen liturgi i nationalhelgedomen och av blodsutgjutelse, falska domar, orättfärdighet, våld och rättsövergrepp mot samhällets svaga (änkor och faderlösa), tygellösa utsvävningar och njutningsindustri – eller som i Korinth av församlingens uppdelning i olika grupper, med social splittring och konflikter som förstör enheten till den grad att Herrens egen måltid inte kan firas på riktigt (1Kor 11:17-34).

I det första av de två Jesaja-citaten ovan handlar profetens / Guds kritik mest om social orättfärdighet och en accepterad våldskultur, ”ni har blod på händerna”. Att man utan tvekan håller på med detta på veckodagarna, medan man ägnar sig åt bön och gudstjänst och pilgrimsfärder när det är sabbat och religiös högtid, avslöjar att den s.k. bönen och gudstjänst bara är en rökridå, ett hyckleri, som Gud förkastar som outhärdligt och avskyvärt.

Det andra stycket (Jes. 29) pekar på den inre hållning som gör ett sådant handlande självklart. Den inre hållningen är, enkelt uttryckt, att man inte längre tror på Gud. Man inbillar sig att bara man lyckas dölja sina egentliga syften och kamouflera sin orättfärdighet så gäller ”Ingen ser oss” – alltså ett förnekande av Guds existens. Gud är ett talesätt, men han ser inget, reagerar inte på något, han finns inte.

Den som tänker och handlar så är, bibliskt sett, en dåre, Psalt. 14:1 ”Dårarna tänker: ’Det finns ingen Gud!’; jfr Jesu liknelse om den Rike kornbonden, som inte gett Gud en tanke utan bara bekymrar sig om att bli rikare, så att han till slut kan säga sig: Nu är jag väl försörjd för många år, jag kan vila ut och säga till mig själv: Ät, drick och var glad, och då får höra av Gud: ”Du dåre, i natt ska ditt liv tas ifrån dig” (du har samlat skatter åt dig själv, men är inte rik inför Gud; Luk. 12:16-21).

Kanske en sådan människa skulle bestrida att hen är så gudlös och hyckklande. Men det som avgör saken är inte vilka gudstjänster man deltar i och vad man säger sig tro på, utan vad ens livsföring visar att man tror på.

Förbön

Tack, himmelske far, för den här dagen. Tack för din nåd och din vägledning. Hjälp oss att leva så att vårt liv harmonerar med din vilja och med vår bön. Gör våra liv till en helhet där du står i centrum. Vägled oss så att allt vad vi gör och allt vad vi är, blir vår gåva till dig.

Den här kvällen och inför den här natten ber vi dig på nytt om din närvaro överallt i världen. Herre, du som vet att vi behöver dig, hjälp oss så att också vi själva förstår att vi behöver dig. Vi ber om din frid överallt där ofriden och ångesten har makten. Låt ditt ljus bryta fram och din frid breda ut sig i våra hjärtan och i hela din skapelse. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla. (1 Thess 5:23, 28)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: