2020-05-27: Morgonandakt

Onsdag, 27 Maj, 2020.
Psalm 65 – ”Omkring ditt ord, o Jesus”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Herre, du min herde i liv och död, stilla mina sinnen och min själ när jag nu närmar mig dig. Möt mig också den här dagen och den här stunden med din närvaro och ditt tilltal. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 4:13-20

Jesus sade: ”Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då alls kunna fatta några liknelser? Vad mannen sår är ordet. Vägkanten, det är de hos vilka ordet blir sått men som knappt har hört det förrän Satan kommer och tar bort ordet som har såtts i dem. De som får sådden på de steniga ställena, det är de som tar emot ordet med glädje när de hör det men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktiga; blir det sedan lidanden och förföljelser för ordets skull kommer de genast på fall. Hos andra har sådden fallit bland tistlarna. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och alla möjliga begär tränger in och kväver ordet, så att det inte ger någon skörd. Men de som har tagit emot sådden i den goda jorden, det är sådana som hör ordet och tar det till sig och bär frukt trettiofalt, sextiofalt och hundrafalt.”

Betraktelse

Också den här dagen fortsätter vår vandring genom Markus evangelium, och i läsningen denna morgon får vi ta del av hur Jesus utlägger, förklarar den liknelse som han använde för att undervisa om Guds rike alldeles tidigare (och som vi läste om igår morse): liknelsen om sådden.

Jesus utlägger för oss vad de olika underlagen som sådden faller på symboliserar, och när det kommer till samtliga ställen där sådden faller utom i den goda jorden, det vill säga vägkanten, de steniga ställena och tistlarna, så motsvaras dessa av olika typer av motgångar som gör att tron tar skada: det kan handla om att den onde rent bokstavligt tar tron ifrån oss, det kan handla om lidanden och förföljelser för ordets skull, det kan handla om världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och alla möjliga begär. Det finns med andra ord en hel del som kan inte bara störa, utan också förstöra, vårt liv med och vår relation till Gud. Men, det finns som tur är också mycket som vill hjälpa och stötta oss i detta.

Om vi för en stund betraktar oss själva, så kan vi ställa oss frågan: vilken typ av underlag eller jordmån finns i vårt eget inre? Hur har Gud och hans rike slagit rot i oss? Vilka av de svårigheter som Jesus räknar upp i texten har vi varit med om? Vad gjorde de med oss, och vad gjorde de med vår tro? Kristna är ju inte de människor som aldrig har mött vare sig lidanden eller förföljelser eller världsliga bekymmer eller rikedomens lockelser eller något annat sådant. Sådant kan vara en del av både din och min verklighet, varje dag. Kristna är inte förskonade från någon av de svårigheter som Jesus räknar upp i liknelsen, för kristen tro är inte bara något för de förskonade. Kristen tro är inte heller något vaccin mot svårigheter och motgångar.

Men hur kan då tron bevaras hos oss, om vi möter sådana här saker? Jo, den jordmån som finns i vårt inre, behöver vara såpass bearbetad av Guds kärlek, av Jesu försoningsgärning och av den helige Andes omsorg och ledning, så att vi förstår att de motgångar och svårigheter som vi möter, inte är argument för att Gud inte skulle finnas, att han inte skulle älska oss, eller att det inte skulle vara värt att lägga vårt liv i hans händer. Om något, så är alla sådana svåra saker som vi kan möta en inbjudan till oss att ta ett steg ännu längre in i vår himmelse Faders famn. De motgångar som vi kan möta är inte argument mot Guds existens eller för oss att lämna honom, det är argument för oss att vandra ytterligare i riktning mot Gud.

Den goda inre jorden, som är mottaglig för Guds sådd, är den jord som kultiveras, som brukas och underhålls, precis som en alldeles vanlig åker behöver bearbetas på olika sätt: plöjning, gödsling, och så vidare. Vi har fått sådana hjälpmedel för att bruka vår inre jordmån: Guds ord, Bönen, Gemenskapen i gudstjänst och vid nattvardsbordet, tjänande av vår nästa, och så vidare. Hur gamla eller nya vi än är i vår tro så har vi fått tillgång till dessa hjälpmedel. Vi kanske inte kan bruka alla dessa varje dag av olika omständigheter, men varje dag kan vi bruka åtminstone några. Också den här dagen.

Förbön

Tack, Käre Herre, för den här nya dagen, och för varje ny dag som du ger. Jag ber dig den här dagen att du brukar mitt hjärtas åker, att du gör den god och mottaglig för det ord som du oupphörligt sår ut. Vägled och påminn mig den här dagen, så att jag med uppmärksamhet och hängivenhet söker din närhet och finner din frid.

Vi ber den här dagen också om din ledning och ditt beskydd. Vi ber om det för hela din värld, för vår del av den, för våra sammanhang, för våra närmaste och för oss själva. Kom du och prägla dem alla, på ett nytt och djupare sätt än förr. Låt din välsignelse, din frid och din glädje prägla din skapelse mer och på ett djupare sätt än förut, och visa mig hur jag kan vara med i arbetet för detta. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

%d bloggare gillar detta: