2020-05-27: Kvällsandakt

Onsdag, 27 Maj, 2020.
Psalm 217 – ”Gud, för dig är allting klart”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre himmelske Fader, kom till mig och gör mig stilla, så att jag kan ta emot det som du vill ge just nu. Öppna mitt hjärtas öra för dina ljuvliga ord. Undervisa mig om din vägar. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 4:21-25

Jesus sade: ”Inte tas lampan fram för att ställas under sädesmåttet eller under bänken. Den sätts på hållaren. Det finns ingenting dolt som inte skall dras fram och ingenting undangömt som inte skall komma till synes. Hör, du som har öron att höra med.” Och han sade till dem: ”Ge akt på det ni hör. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er, och ännu mer skall ni få. Ty den som har, han skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han har.”

Betraktelse

Också denna kväll fortsätter vår vandring genom Markus, och Jesus fortsätter att undervisa. I den undervisning som vi får del av i vår läsning denna kväll, tycks Jesus först och främst tala om att vårt sätt att handla och leva har och får konsekvenser, inte bara i detta livet, utan också och framför allt inför det kommande.

Sin vana trogen använder Jesus vardagliga ting: lampa, sädesmått, och så vidare, som bilder för att beskriva den djupast sett obegripliga himmelska verkligheten: Guds rike som redan har brutit fram i den här världen, men som ännu inte är här fullt ut. Detta rike beskrivs nu i termer av ljus: Man tar inte fram lampan om man inte vill ha ljus, påpekar Jesus, det är att lysa som lampan är till för, att kasta ljus över det som är dunkelt och undangömt. På samma sätt är det med Gud och hans rike: ingenting kan förbli dunkelt eller undangömt när Guds ljus bryter fram i världen.

Sedan går Jesus över till att tala om att såsom vi mäter, så ska det också mätas upp åt oss, men därutöver ska vi få mer: Den som har, skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Var menar Jesus här? Var ligger rättvisan i att den som har ska få mer, medan den som inte har ska fråntas det som han har (hur nu det går ihop?). Hur kan vi ta till oss detta?

Eftersom Jesus i liknelsen innan, och i de liknelser som följer efter denna undervisar om Guds rike, så bör vi uppfatta dessa ord som att de handlar om samma sak. När Jesus talar den här typen av ord ligger det nära till hands att uppfatta dem som varningar, vilket är något som vi människor ibland behöver höra. Men: vi gör klokt i att också uppfatta dessa Jesu ord om Guds rike som en inbjudan till ett djupare engagemang i det riket, till ett liv mera präglat av det riket.

Tidigare i detta kapitel har Jesus talat om såningsmannen, vilket är ett uppdrag som också du och jag som försöker leva som Jesu lärjungar idag har fått. Men i de versar som vi läser denna kväll, är fokus ett annat: inte delandet av evangeliet med andra människor, utan vårt eget inre liv, som också det måste ses till, som behöver näring och uppmärksamhet. Lampan som Jesus talar om är ju till för att lysa – därför bör vi låta Guds ljus lysa starkt och överallt i våra liv och i vårt inre. Måttet som vi mäter med väljer vi själva, antyder ju Jesus – därför bör vi använda ett riktigt stort mått när vi varje dag mäter upp den tid vi spenderar med Gud, och när vi mäter upp den generositet och kärlek som vi möter andra människor med.

Vi bör låta ljuset, som är Jesus (Joh 8:12) och Ordet (Ps 119:105), lysa starkare i våra liv och i vårt inre, den här dagen. Och vi bör låta det mått vi använder för att mäta upp vår tid med Gud, vår tid i bön och bibelläsning, vara ett rikligt mått. För Guds rikes skull och för världens skull. Och med tanke på de löften Jesus i texten idag har knutit till just detta.

Förbön

Så tackar jag dig Herre, också för den dag som nu går mot sitt slut. Tack för alla de gåvor du gav under denna dag, och tack för att du lät mig upptäcka vissa av dem. Jag ber dig: ge mig en skarpare blick för din närvaro och dina gåvor. Och hjälp mig idag att släppa in mera av ditt ljus i mitt liv, och att med ett rikligare mått mäta upp den tid och den kärlek som jag ger till dig och ditt ord, för ditt rike och för mina bröder och systrar.

Herre, också den här kvällen ber jag om din vägledning och ditt beskydd. Förbarma dig över din skapelse och allt som är i den. Vägled världens ledare och länder, vägled din kyrka och ditt folk. Kom med mer av din fred och frid in i världen, in i den här stunden, och in i varje människas inre, du som är god och trofast. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

%d bloggare gillar detta: