2020-05-26: Morgonandakt

Tisdag, 26 Maj, 2020.
Psalm 183 – ”Som sådden förnimmer Guds välbehag”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Himmelske Fader, också den här dagen behöver jag och vill jag höra dig tala. Därför ber jag dig nu: Gör mig stilla så att jag i tystanden kan höra din röst och de ord du har tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 4:1-9

Sedan började han undervisa vid sjön igen. Massor av folk samlades kring honom, och därför steg han i en båt och satt i den ute på vattnet medan folket stod på stranden. Han undervisade dem med många liknelser, och i sin undervisning sade han: ”Hör! En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det, och det gav ingen skörd. Men en del föll i den goda jorden, det kom upp och växte och gav skörd. Det gav trettiofalt, sextiofalt och hundrafalt igen.” Och han sade: ”Hör, du som har öron att höra med.”

Betraktelse

Vår vandring genom Markusevangeliet fortsätter. För drygt en månad sedan utlades dessa versar i både en morgon- och en kvällsandakt, och vi ska påminna oss om några av de perspektiv på dessa verser som togs upp vid de båda tillfällena.

I dagens avsnitt av vår genomläsning av Markus, vilket också Markus påpekar, börjar Jesus undervisa vid sjön igen. Det beskrivs hur Jesus förbereder sig för att alla dem som vill lyssna till honom ska kunna höra honom när han undervisar: han sätter sig i en båt och far ut en liten bit på sjön, eftersom röster och ljud hörs bättre över öppet vatten. Man kunde tänka att Jesus som är Guds son väl borde ha gudomliga resurser att kunna göra sig hörd utan särkskilda förberedelser, och så är det givetvis. Men: Jesus var också fullt ut människa, som precis som du och jag kan behöva förbereda oss, för att höras.

Sedan talar Jesus om hur en såningsman gick ut för att så. Såddan hamnade på olika typer av underlag, och endast på ett av dem blev det något som man kunde skörda. Uttydningen av det Jesus säger är inte så komplicerad: Såningsmannen är du och jag, vi har som kristna ett uppdrag att gå ut med sådden, som är det glada budskapet om Jesus Kristus och vad han har gjort för mänskligheten och kan göra för människor.

De olika underlagen är de människor vi möter som vi försöker säga något om Gud och livet med honom till. Människor tar emot sådana ord olika, för människors inre jordmåner skiljer sig åt, inte för att de är bättre eller sämre människor, utan för att det inte är rätt tid just då, den inre jordmånen är inte redo. Men inre jordmåner kan förändras. Och det finns en rätt tid för varje människa när det kommer till att ta emot den sådd som är budskapet om Gud och Jesus.

Och det är där som du och jag kommer in i bilden, eftersom vi alla är kallade till att vara just såningsmän i Guds rike. Vi är kallade att gå ut med budskapet om Jesus Kristus till alla människor. Och det finns några instruktioner och utmaningar i texten kopplat till detta vårt uppdrag. Dessa instruktioner och utmaningar är värda att stryka under.

Den första understrykningen blir att såningsmannen gick ut för att så. Det står ingenting om hur såningsmannen planerade, beräknade eller diskuterade igenom det han skulle göra med någon, han bara gick ut och sådde. Det kan vara en påminnelse till oss: Att fundera och inte minst be över sitt uppdrag som såningsman är inte fel, det är något gott. Men som såningsman är uppgiften (också) att så. Planering kan vara bra, och bön är ett måste, men vi får inte glömma det som gör en såningsman till såningsman: att någoting blir sått.

Sedan kan vi tänka när vi läser liknelsen, det blir den andra understrykningen, att såningsmannen verkade vara ganska dålig på sitt jobb. Det som han sådde ut verkade hamna lite överallt, så att bara en liten del av sådden hamnade på ett ställe där det fanns god jord för sådden att växa i. Såg han inte var han slängde ut sådden? Det kan vi som läser inte veta, men en sak vet vi: vi ser inte var vi slänger ut vår sådd. Visst kan vi gissa eller misstänka att den ena eller andra personen i vår närhet kan vara mottaglig eller inte, men vi kan aldrig veta säkert. Vi kan nämligen aldrig veta vad som djupast sett pågår i en annan människas inre. Men det gör Gud, och Gud kallar oss att vara såningsmän i hans tjänst. Därför ska vi inte vänta in det rätta tillfället innan vi sår, för vi kan inte veta när det infaller och kan därför missa det. Istället ska vi så överallt och hela tiden, göra som Paulus säger till Timotheos i sitt andra brev till honom: förkunna ordet, träd upp i tid och otid (2 Tim 4:2). Så överallt och hela tiden, för åtminstone en del hamnar i den goda jorden och växer och blir till skörd, det lovar ju Jesus.

Så till den sista understrykningen, som handlar om vem dessa ord är riktade till. Det hade samlats mycket folk vid den där sjön, så Jesus talar inte specifikt till lärjungarna eller till någon annan särskilt utvald grupp som fått till uppgift att sprida budskapet om honom. Han talar till alla människor, det förtydligar han då han säger: Hör, du som har öron att höra med. Det kan inte betyda annat än att dessa saker och är din och min och alla människors uppgift, också den här dagen.

Förbön

Käre himmelske Fader, tack för den här dagen och för varje ny dag. Du, käre Herre, som ser vad som ligger framför mig den här dagen bättre än vad jag själv gör: påminn mig idag om att ta tid med dig. Gör mig till ett gott verktyg i din hand, välsigna, led och uppmuntra mig idag i mitt uppdrag som såningsman för ditt rike.

Också den här dagen ber vi att du förbarmar dig och griper in i världen. Låt fler människor få komma till klarhet med vem du är, vad du har gjort och vad du kan göra. Visa mer av dig för alla som ber om det. Kom med kraft och hälsa till de försvagade och sjuka. Kom med vishet och barmhärtighet till världens ledare, och med din nåd och frid till hela din skapelse. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

%d bloggare gillar detta: