2020-05-26: Kvällsandakt

Tisdag, 26 Maj, 2020.
Psalm 34 – ”Vänligt över jorden glänser”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode och underbare Gud, möt mig nu, när jag nalkas dig, kom med den stillhet som är av dig. Kom med ditt ljus, kom med din sanning. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 4:10-12

När han blev ensam med de tolv och de andra som var med honom frågade de honom om liknelserna. Han sade: ”Ni har fått veta Guds rikes hemlighet, men för dessa som står utanför är allt bara liknelser, för att de skall se med sina ögon utan att uppfatta och höra med sina öron utan att förstå, så att de inte omvänder sig och får förlåtelse.”

Betraktelse

Vår vandring genom Markus evangelium fortsätter, och denna kväll läser vi ett kort avsnitt som är insprängt mellan att Jesus undervisar en folkskara med hjälp av en liknelse (vilket vi stannade upp vid imorse) och att han förklarar samma liknelse, men då enbart för de tolv och de andra som var med honom (vilket vi kommer att stanna upp inför imorgon).

Jesus blir ensam med denna mindre skara människor, som frågar honom om liknelserna. Vi får inte höra deras exakta frågor, men av Jesu svar kan vi tänka oss att de frågade efter en förklaring (vilket Jesus ger i avsnittet alldeles efter detta) samt att de frågade varför Jesus undervisade med hjälp av liknelser (det är ju faktiskt ungefär en sådan fråga som Jesus svarar på här, och detta avsnitt har i en del biblar dessutom rubriken liknelsernas syfte).

I Jesu svar ligger först och främst ett tilltal till oss kring varför Jesus talar i liknelser: Ni har fått veta Guds rikes hemligheter, det vill säga: Precis som med alla andra riken går det att få kunskap om och göra sig förtrogen med Guds rike. Men samtidigt säger Jesus att mitt rike hör inte till denna världen (Joh 18:36), och därför behöver detta rike också beskrivas och förklaras på ett något annorlunda sätt. Det är därför Jesu undervisning om detta rike inte består i uppräkningar av folkmängd, huvudstad och hur högt det högsta berget är och vad det heter, såsom andra länder kan beskrivas i geografiböcker. Undervisningen om Guds rike beskrivs av Jesus i termer av hemligheter, men: det är hemligheter som vi människor har fått tillgång till, som vi har fått veta. Därför undervisar Jesus med hjälp av liknelser.

Vad Jesus sedan gör är att understryka det han tidigare har velat säga med liknelsen: att människor, beroende på hur deras inre jordmån är beskaffad, tar emot budskapet om honom med olika resultat. Precis som budskapet om Guds rike inte rotar sig, växer till och spirar hos alla människor vid alla tillfällen, kan heller inte den fördjupande undervisningen om detta rike göra det. Vad Jesus här pratar om är alltså inte att människor medvetet utesluts ur Guds rike eller inte skulle kunna få del av den undervisning som kommer ifrån, handlar om och leder människor mot och in i detta rike. Vad Jesus vill understryka med sitt citat från Jesajas kallelse (Se Jes 6:9-10) är att också i detta sammanhang måste människor vara mottagliga.

Och ibland är människor det. Vi vet inte vilka människor som är det, vi vet inte var den goda jorden finns, därför är vårt uppdrag som såningsmän att likt såningsmannen i liknelsen så överallt. På samma sätt är det med Guds rikes hemligheter: vi vet inte bakom vilka av alla de kritiska och förlöjligande frågor om Gud, Jesus och tron som vi kan få, som det döljer sig en genuin längtan efter att få veta mer. Därför är det gott om aposteln Petrus ord får vägleda oss här: Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak, så att de som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. För detta som Jesus säger, ni har fått veta Guds rikes hemlighet. Gäller också oss, och kan få gälla också fler, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, också för den här dagen. Tack att du, varje dag, vill undervisa mig om ditt rikes hemligheter, tack att du vill leda mig allt närmre dig, allt längre in i relationen till dig och i kunskap om ditt rike. Gör ditt rikes hemligheter till en kunskap för mig, som jag kan ge vidare till andra. Hjälp mig att med mina ord och mitt liv visa på vem du är.

Herre, vi ber denna kväll om din frid och ro. Din frid och ro för oss själva och för de människor som finns i vår närhet. Din frid och ro överallt där det finns oro: runt omkring oss, i vårt land, och över hela världen. Kom med vishet till de styrande, helande till de sjuka, kraft till de vårdande, förbarmande till de ropande. Genom Jesus Kristus, din Son och vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

%d bloggare gillar detta: