2020-05-24: Morgonbön

Söndag, 20 Maj, 2020.
Psalm 756 – ”Bara i dig”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, gör mig stilla, stilla inför dig. Samla mina tankar, du som känner mig. Herre, all min oro, lämnar jag åt dig. Låt din Ande fylla, tomheten i mig. Amen.

Bibelläsning – Första Kungaboken 19:9-16

Vid Guds berg Horeb gick Elia in i en grotta och stannade där över natten. Han sade: ”Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och nu står de efter mitt liv.” Herren svarade: ”Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren skall gå fram där.” En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sade: ”Varför är du här, Elia?” Han svarade: ”Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och nu står de efter mitt liv.” Herren sade till Elia: ”Vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Gå in i staden och smörj Hasael till kung över Aram. Jehu, Nimshis son, skall du smörja till kung över Israel, och Elisha, Shafats son, från Avel Mechola skall du smörja till profet efter dig.

Betraktelse

Eftersom det är Söndag läser vi den här morgonen en av de texter som läses i många kyrkor i Sverige den här dagen. I bland annat Svenska kyrkans kyrkoår heter den här dagen Söndagen före Pingst, och överskriften är Hjälparen kommer. Vi väntar på att Gud skall sända oss hjälparen, den helige Ande – vilket vi på Pingstdagen firar att Gud gör. Men, den här söndagen väntar vi fortfarande på att detta ska ske. Och eftersom denna söndags tema har med väntan på den helige Ande att göra, så kunde det vara gott att påminna oss något om vem det är vi väntar på, och vad denne som vi väntar på kan och vill göra för oss.

Versarna från Första Kungaboken som vi läser denna morgon beskriver en avgörande händelse i profeten Elias liv. De påfrestande upplevelser han alldeles tidigare har varit med om refererar han själv till i dagens text, och som svar på det Elia sagt säger Gud åt honom att gå ut och ställa sig på berget inför Herren. Herren skall gå fram där. Och det gör han också, men inte genom stormen, jordskalvet eller elden som manifesteras, utan genom den stilla susningen. Gud kommer till Elia i form av stillhet, det vill säga: Gud visar sig för Elia på precis det sätt som Elia behöver. Hade det varit stormen, jordskalvet eller elden som Elia hade behövt, så hade Gud visat sig där, men nu var det stillheten, den stilla susningen som Elia behövde, och därför visade sig Gud på det sättet för honom.

Och när Gud väl kommit med stillheten, så talar han och Elia med varandra, och Elia säger precis samma sak som han sagt tidigare, som Gud redan har hört honom säga förut. Det är verkligen en bild av bön: när Gud får komma till oss med den stillhet som är av honom, då får vi hjälp att höra svaret på den bön som vi kanske bett om och om igen. Gud vill, genom sin Helige Ande, manifestera sin kraft i och genom dig, men han vill också vägleda dig in i den stillhet där vi verkligen hör honom tala, också den här dagen.

Förbön

Käre Herre, tack för den här dagen, och för varje ny dag. Tack att du också den här dagen vill leda och bära mig, och möta mig på det sätt som jag behöver. Gör mig den här dagen öppen för dig och din helige Ande, så att jag tar emot både den kraft och den stillhet som jag behöver.

Idag ber vi också särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26).

%d bloggare gillar detta: