2020-05-24: Kvällsandakt

Söndag, 24 Maj, 2020.
Psalm 20 – ”Helige Fader, kom och var oss nära”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, du som kallar oss att leva som dina barn i frihet hos dig, befria mig från allt det som ligger mellan dig och mig, så att märker att du är här, och kan höra det som du nu vill säga. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 16:12-15

Jesus sade: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.”

Betraktelse

Också nu ikväll läser vi en text som hänger samman med den här söndagen, som kallas Söndagen före Pingst i bland annat Svenska kyrkans kyrkoår. Temat/överskriften för den här söndagen är Hjälparen kommer, och i andakten i morse talade vi något om vad denne hjälpare som vi väntar på kan och vill göra med oss och för oss. Skillnaden nu ikväll är att utgångspunkten är den här söndagens evangelietext.

För också denna visar något för oss av vem hjälparen är och vad hjälparen gör, med oss och för oss. Jesus talar i texten vi precis läst om att han har mer att säga sin apostlar, men att de inte förmår ta emot det nu. Men när hjälparen kommer, som av Jesus här kallas för Sanningens Ande, då ska han vägleda oss med hela sanningen, står det. Precis som Gud visade sig för Elia på det sätt som Elia behövde (som vi såg i andakten i morse), så vill hjälparen vägleda oss i sanningen i den takt som vi klarar av. Och den takten är högre än vad vi tänker att den är – vi klarar av mer än vi tror när det kommer till den helige Andes vägledning.

Sedan säger Jesus han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt, därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.

Andens verk i kyrkan är ett och detsamma som Sonens verk. Den helige Ande, hjälparen som kommer, hittar inte på något utöver det som är givet i och genom Kristus. Den helige Ande vill bit för bit vägleda oss djupare in i Guds sanning, men den helige Ande fristylar inte, går inte utanför sina befogenheter, utan talar de ord som Fadern ger, om det verk som Sonen har utfört. Hjälparen vägleder i sanningen, han visar oss bit för bit honom, som har sagt om sig själv: Jag är vägen, sanningen och livet. Och det arbetet vill Sanningens Ande utföra i oss, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här dagen. Tack att du vill dra oss närmre dig och att du med din Ande hela tiden vill visa oss mer av vem du är och vad din Son har gjort för oss. Tack att du med din Ande vill visa oss mer och mer av vem han är som säger om sig själv: ”Jag är vägen, sanningen och livet.”

Också denna kväll och natt ber vi om ditt förbarmande och ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre, grip in där sjukdom, död, smärta, ångest och allt annat som inte är av dig råder och brer ut sig. Besök din mänsklighet och dina barn på ett nytt och fördjupat sett i denna tid, du som har det och är den som vi behöver. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. (Rom 15:13)

%d bloggare gillar detta: