2020-05-23: Morgonbön

Lördag, 23 Maj, 2020.
Psalm 162 – ”Som sol om våren stiger”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, du som vill tala till oss och vet att det är gott för att få höra vad du har att säga, jag ber dig: kom nu med den stillhet som är av dig, så att jag kan ta emot det du nu vill ge. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 3:27-30

Jesus sade: ”Ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger, om han inte först binder honom; sedan kan han plundra hans hus. Sannerligen, människorna skall få förlåtelse för allt, för sina synder och för sina hädelser, hur de än hädar. Men den som hädar den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.” De hade ju sagt att han hade en oren ande.

Betraktelse

Vår vandring genom Markus evangelium fortsätter, och vi hoppar denna morgon in mitt i ett svar som Jesus ger till de skriftlärda, när dessa anklagat honom för att få sin kraft ifrån ondskan. I dessa versar finns två löften från Jesus, två löften till oss och till alla dem som vill vara hans.

Det första löftet handlar om detta som Jesus säger att ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger, om han inte först binder honom; sedan kan han plundra hans hus. Vi kan med fördel uppfatta detta som att Jesus talar om sin egen och Guds rikes verksamhet i denna världen. Den starka mannen, det är ondskan, och huset är alla de sammanhang där ondskan dominerar, breder ut sig och har överhanden. Men ondskan är bara en stark man, som kan bindas. Och bundit ondskan, det har Jesus redan gjort genom det han gjorde på korset. Ondskan kan inte hålla oss fångna även om du och jag ibland gått dess ärenden, för när vi pekar på korset och på Jesus får vi del av den befrielse och förlåtelse som Jesus utverkade för oss på Golgata, genom att gå i döden för vår skull, av kärlek till oss. Ondskan, den starke mannen, är redan bunden. Nu är det dags att plundra huset, det vill säga: låta den befrielse Jesus vill ge till alla människor bli känd för fler.

Det andra löftet handlar om just förlåtelse. Jesus säger: Sannerligen, människorna skall få förlåtelse för allt, för sina synder och för sina hädelser hur de än hädar. Detta är ett underbart löfte, samtidigt som det är fullständigt obegripligt. Ändå är det sant. Det är liksom först i mötet med vår egen oförmåga att helt igenom älska, som vi förstår att Gud verkligen har den förmågan. Trots detta underbara löfte, tenderar vi att kanske mest fästa blicken på det som Jesus säger sen: Men den som hädar den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. Dessa ord är riktade till de skriftlärda, som en varning för vad de är på väg att göra. Detta är riktigt starka ord från Jesus, men den uttydan som brukar ges till oss som läser dem och rannsakar oss själva är också stark: den som för egen del känner oro över just detta, kan inte ha gjort sig skyldig till hädelse mot Anden. Det är något som gäller, också den här dagen.

Förbön

Tack käre Herre, för den här nya dagen, och för varje ny dag. Tack för varje ord som kommer från dig, även de svårsmälta, och tack för de löften du ger – hjälp oss att stanna upp inför dem och låta dem få slå rot i oss på ett nytt och djupare sätt än förr. Tack för din Sons seger över död och ondska, som har blivit till vår befrielse.

Inför den här dagen ber vi dig också om ditt ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre tack att du ser, att du vet om allt som rör sig omkring oss och inom oss. Herre, tack också att du hela tiden drar oss närmre dig. Hjälp oss att inte hålla emot. Led oss idag till människor och sammanhang där du vill låta ditt ord sås ut. Led oss och hela din mänsklighet idag på vägen som leder allt närmre dig. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

%d bloggare gillar detta: