2020-05-23: Kvällsandakt

Lördag, 23 Maj, 2020.
Psalm 406 – ”Käre Jesus, vi är här”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, kom med din tröst och ditt ljus, vänd oss mot dig, vår blick, vårt hjärta, våra sinnen. Skänk den stillhet som gör att vi ser att du var här redan innan vi ropade till dig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 3:31-35

Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom, och de sade: ”Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig.” Jesus svarade dem: ”Vem är min mor och mina bröder?” Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: ”Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.”

Betraktelse

På vår vandring genom Markusevangeliet har vi denna kväll kommit fram till den passage som brukar kallas Jesu familj. Jesu mor och hans bröder har kommit och vill tala med honom. Några versar före den här kvällens läsning får vi veta att de har hört att Jesus är tillbaka hemma i Kafernaum igen och att de därför begett sig dit för att ta hand om honom; de menade att han var från sina sinnen (se Mark 3:21).

De orden har ibland uppfattats som om Jesu närmaste familj skulle ha sett honom som någon slags karismatisk galning som i tron att han var Guds son lyckades samla människor omkring sig med hjälp av sina märkliga utsagor om Gud och hans rike, och sina märkliga gärningar. Det är givetvis ett sätt att uppfatta den här episoden, men en troligare uttydning av det som sker i dessa verser är att Jesu familj var oroliga för hans hälsa, på grund av hur intensivt han levde och betjänade människor. Markus har ju alldeles innan också beskrivit Jesu ”arbetssituation”: När Jesus kom hem samlades folket på nytt, så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta (Mark 3:20), och gång på gång har vi läst om hur människor strömmar till och jagar efter Jesus, som ibland snarast drar sig undan och inte vill att det ska bli känt vem han är och vad han förmår. Om vi läser igenom kapitel 1-3 i Markus så märker vi detta tydligt.

Men i dessa versar finns det också en tydlig inbjudan till oss, eftersom Jesus vidgar begreppet familj till att inkludera alla dem som gör Guds vilja – dessa människor är Jesu systrar och bröder och mödrar. Men vem är då det? Hur gör man Guds vilja? Jesus talar faktiskt på ett annat ställe om vem det är som gör Guds vilja: Jesus svarade: ”Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv (Joh 7:16-17). En bra utgångspunkt för att göra Guds vilja och därmed bli Jesu syster eller bror eller mor är alltså att lita på att Jesus är den han säger sig att vara. Det är en bra utgångspunkt också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, att jag får vara en del av din familj. Hjälp mig att göra din vilja, sänd din gode Ande att verka i mig: Gör mig trygg och fri, och ge mig din blick för min omgivning och de människor jag möter.

Vi ber denna kväll åter om ditt förbarmande över din värld och allt som du skapat. Grip in i vår värld, hjälp oss att vårda och förvalta din skapelse och tjäna dig i allt. Vi ber särskilt om ditt förbarmande över de sjuka och de döende, kom till dem, var dem nära. Hjälp oss att leva för dig så länge vi lever, idag, imorgon och alla dagar. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. (Jud, v. 2)

%d bloggare gillar detta: