2020-05-21: Morgonbön

Torsdag, 21 Maj, 2020.
Psalm 159 – ”Till härlighetens land igen”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gud, du kallar oss till att vara dina tjänare och till att lyssna till din röst. Hjälp mig att idag tjäna dig, och att just nu bli stilla inför och uppmärksam på det som du vill säga. Amen.

Bibelläsning – Apostlagärningarna 1:1-11

I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, ”det som ni har hört mig tala om”, sade han. ”Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar.”

De som hade samlats frågade honom: ”Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?” Han svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. ”Galileer”, sade de, ”varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Betraktelse

Denna morgon, när det är Kristi Himmelsfärds dag, läser vi om vad som hände just den där (eller den här) dagen för knappt 2000 år sedan, då Jesus efter de 40 dagar efter sin uppståndelse från de döda som han vandrade med sina lärjungar, lämnade dem och steg upp till himmelen för att vara med sin och vår Fader. Det är evangelisten Lukas, som också är författare till Apostlagärningarna, som berättar om denna händelse, men han inleder med att kort sammanfatta innehållet i sin första bok, det vill säga Lukasevangeliet. Lukas skriver till den ärade Theofilos, han tillägnar sina skrifter (det vill säga Lukasevangeliet och Apostlagärningarna) till denna i övrigt okända person. Det är tänkbart att denna Theofilos var Lukas rike beskyddare, för det var inte ovanligt i antiken att författare tillägnade sina skrifter till just sådana, men mer än att gissa kan vi inte.

Under en måltid som Jesus äter tillsammans med apostlarna, säger Jesus till dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, det vill säga den helige Andes utgjutande, som sker den första Pingstdagen, det vill tio dagar senare.

Sedan finns det (minst) en sak vi kan lägga särskilt märke till i det som sedan sker i texten, nämligen lärjungarnas fråga: Herre, är tiden nu inne då du skall upprätta Israel som kungarike? I frågan ligger en längtan som är i linje med en vanlig uppfattning kring vem Messias var: en politisk ledare i denna världen som skulle leda Guds utvalda folk till upprättelse. Lärjungarnas längtan är inte svår att förstå: det Kaanan som Guds folk bodde i var ju ockuperat av romarna. Längtan efter politisk befrielse i denna världen måste ha legat nära till hands: Men Jesus har ju sagt: Mitt rike hör inte till denna världen (Joh 18:36).

Samtidigt säger inte Jesus att detta inte kommer att ske, men att det inte är er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Det är inte för oss att veta när Gud har bestämt för varken oss eller för den här världen. Men: det är för oss att den här dagen får möjlighet att leva till Guds ära, och av den kraft och den nåd som han ger. Jesus lovar ju faktiskt nånting i dagens text: Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig. Som barn till vår himmelske Fader har vi inte fått alla tider och detaljer för Faderns planer, men vi har fått löftet om kraft från höjden, och uppdraget att vittna om den kraftens källa. Det löftet och det uppdraget gäller, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Far, för den här dagen och för varje ny dag. Tack för löftet om kraft ifrån höjden, och för uppdraget att vittna om din Son, Jesus Kristus. Fyll den här dagen vårt medvetande med dessa båda, så att vi den här dagen kan vara trovärdiga vittnen, med hjälp av den kraft som du ger.

Vi ber dig denna morgon om ditt förbarmande och din närvaro, över och i våra liv, våra sammanhang och hela världen. Vi ber om en ökad hunger bland människor efter det goda som du har att ge, och ber dig, Herre: mätta dem som kommer till dig. Välsigna och beskydda idag alla människor, alla goda tankar, ord och handlingar, min dag och mitt liv. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, Amen. (2 Pet 3:18).

%d bloggare gillar detta: