2020-05-21: Kvällsandakt

Torsdag, 21 Maj, 2020.
Psalm 500 – ”Tack, Fader, för den dag du gav”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Far, du som ger den frid som ingenting annat kan ge, kom med den friden nu, och med uppmärksamhet på din närvaro och på vad du vill säga. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Apostlagärning 1:1-11

I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, ”det som ni har hört mig tala om”, sade han. ”Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar.”

De som hade samlats frågade honom: ”Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?” Han svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. ”Galileer”, sade de, ”varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Betaktelse

Om du läste andakten i morse här på ”Dagligt Bröd” så tänker du kanske att du känner igen bibelläsningen från i morse. Det gör du helt rätt i. För i morse skrev jag att det fanns minst en sak att lägga märke till i den text som vi då läste, och som vi nu ikväll återvänder till. Det visade sig nämligen att det finns (minst) en sak till att stanna upp inför i denna text, som handlar om just den här dagen, Kristi Himmelsfärds Dag.

Och det som vi ska stanna upp inför nu ikväll, det är det som händer efter att Jesus lyfts upp och försvunnit, bort från lärjungarna, ut deras åsyn. För sedan Jesus försvunnit bort ifrån dem, står där plötsligt två män i vita kläder bredvid lärjungarna, och de ställer en fråga som det kan vara värt att fundera över, också för oss idag: Varför står ni och ser mot himlen? Du och jag kan pröva att för en stund se upp mot himlen, och ställa oss frågan varför vi gör det den här dagen.

På den frågan finns det två svar. Det ena svaret är: Jo, det gör vi, för att Jesus, som har blivit upptagen dit, han skall komma tillbaka, och den dagen är värd att vänta på och längta efter.

Men så finns det ett svar till, som är mera rannsakande: Ja, varför står vi och ser upp mot himlen? Jesus, som har tagits upp dit, han ska ju komma tillbaka, och när det sker, då är det bra, för att inte säga livsviktigt, att så många som möjligt har fått möjligheten att lära känna honom. För att det ska bli möjligt här bland oss, så måste vi berätta om honom för fler. Och vem ska göra det här i våra trakter, om inte vi gör det?

Vi vet inte när Jesus kommer tillbaka, det påminns vi om i dagens text från Apostlagärningarna. Men den här dagen får vi fortfarande ett löfte och ett uppdrag: Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Uttrycket Jordens yttersta gräns indikerar att också den trakt där du och jag bor, är inkluderad i detta uppdrag.

I den trakt där du och jag bor, där har vi fått uppdraget att vittna. Och vi har fått löftet om kraft från höjden till att utföra det uppdraget. Låt oss söka den kraften. När den här Pandemin är över, måste Guds folk i Sverige, för att tala med jakttermer: Ladda om. Vi kan börja redan nu.

Ta den här speciella tiden till att upptäcka mer av bibeln, för den är en hälsning, också till dig och till den bygd där du bor. Ta den här tiden, till att be om väckelse över den trakt där du bor, och om förnyelse över din församling och dig själv. Och var en sådan granne, släkting och vän att människor får upp ögonen för Jesus Kristus. Så att människor tänker: Det som han har, eller det som hon har, det vill jag också ha. Och du ska få ett ord från profeten Jesaja som en uppmuntran till detta:

”Så säger Herren: Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken.” (Jes 43:19)

Förbön

Käre Herre, tack för den här dagen. Tack, att du är Herre över allting, att du har all makt, i himmelen och på jorden. Tack för uppdraget att vittna om dig, och för löftet om kraft från höjden. Vi ber dig: gör oss alltmer mottagliga för din kraft, så att vi kan utföra ditt verk, bygga ditt rike här på jorden, vandra dina vägar och vara dina vittnen.

Också denna kväll ber vi om din närvaro och ditt förbarmande över hela din värld. Kalla på hela din mänsklighet, dra oss alla in i en djupare gemenskap med dig, redan i denna världen och i denna tiden. Trösta de ledsna och oroliga, skänk dem som nu ska sova kvällens frid, hela de sjuka, och visa för dem som i natt ska vara vakna att du bär, också i nattens timmar. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla. (1 Thess 5:23, 28)

%d bloggare gillar detta: