2020-05-20: Morgonandakt

Onsdag, 20 Maj, 2020
Psalm 291 – ”Sänd av himlens sol en strimma”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, himmelske Fader, du som ser och förstår min längtan efter dig bättre än jag själv gör, kom mig nu nära, och tala till mig de ord som du bättre än alla vet att jag behöver höra. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 3:13-19

”Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de tolv han utsåg var: Simon, som han gav namnet Petrus, Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Åskans söner, vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Taddaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom.”

Betraktelse

I läsningen ur Markus evangelium denna morgon läser vi om hur lärjungaskaran nu blir fulltalig. Jesus går upp på berget – uppe på berg händer många av Bibelns viktiga händelser, både i gamla och nya testamentet. För att bara välja en handfull exempel: På ett berg strandar Noas Ark när Gud börjat om med sin mänsklighet (1 Mos 8:4), på ett berg tar Mose emot stentavlorna med de tio budorden från Gud (2 Mos 19-20), på ett berg håller Jesus sin mest kända undervisning (Bergspredikan, Matt 5-7), på ett berg talar Jesus till sina lärjungar och sänder ut dem i världen efter att han uppstått (Matt 28:16:20), och på ett berg kallar och utväljer Jesus dem som ska stå honom allra närmast: sina lärjungar, de tolv. Också andra personer i evangelierna, såväl män som kvinnor, omnämns som Jesu lärjungar, men i läsningen denna morgon handlar det om just dessa tolv.

Några saker kring dessa lärjungar kan vara särskilt intressant att lägga märke till. Det är Jesus som har utvalt dem, inte tvärtom, vilket Jesus också påpekar på ett annat ställe: Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består (Se Joh 15:16). Deras uppdrag var att följa Jesus, och till att bli utsända för att predika och ha makt att driva ut demonerna, det vill säga att i ord och handling bygga Guds rike och finnas med i detta Guds rikes kamp mot ondskan och dess företrädare.

Trots att dessa tolv är de första och närmsta efterföljarna till världens mest kända och världens genom tiderna viktigaste person, vet vi mycket lite om dem, och i det närmaste ingenting alls om vissa av dem. Och det är egentligen helt i sin ordning – eftersom det inte är dessa tolv som är de viktiga, utan den som har kallat dem och sänt ut dem som är den viktiga, det vill säga Jesus själv.

På samma sätt är det för oss idag: Vi som försöker leva som lärjungar till Jesus idag har samma uppdrag: vi är kallade och utvalda, till att i ord och handling bygga Guds rike och finnas med i detta Guds rikes kamp mot ondskan och dess företrädare. Och om vi tycker oss vara oansenliga, så är det helt i sin ordning: Lärjungen är inte förmer än sin lärare och tjänaren inte förmer än sin herre. (Matt 10:24). Skulle det vara på det sättet att människor lägger mer märke till honom som sänt oss än till oss, då är vi verkligen något riktigt gott på spåren i vårt liv som lärjungar. Då är vi på god väg att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Låt oss försöka göra det, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, att du också kallat mig att vara lärjunge till din son, och till att vara medarbetare i ditt rike. Käre Far, hjälp mig att idag leva så, att människor lägger mindre märke till mig, och mer märke till att du bor i mig. Utmana och uppmuntra mig att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består.

Vi ber också idag om ditt förbarmande över din värld och din mänsklighet, om kraft till de försvagade, vägledning till de vilsna, glädje till de nedstämda, frid till de oroliga. Låt din närvaro prägla oss och vår tjänst för dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

%d bloggare gillar detta: