2020-05-20: Kvällsandakt

Onsdag, 20 Maj, 2020.
Psalm 709 – ”Du är helig, du är hel”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, öppna mitt hjärtas öra, till att höra de ord som du vill tala till mig, de ord som du så väl vet att jag behöver. Öppna mig för din närvaro, för ditt namns skull. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 3:20-26

”När Jesus kom hem samlades folket på nytt, så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta. Hans anhöriga fick höra det och gav sig i väg för att ta hand om honom; de menade att han var från sina sinnen. De skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade att han var besatt av Beelsebul och att det var med demonernas furste som han drev ut demonerna. Han kallade dem till sig och talade till dem i liknelser: ”Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå. Om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om Satan gör uppror mot sig själv och splittras kan han inte bestå – det är slutet för honom.”

Betraktelse

Vår vandring genom Markus evangelium fortsätter. I morse läste vi om hur Jesus drog sig undan upp på ett berg och där utvale sina tolv lärjungar, i läsningen denna kväll är Jesus tillbaka i den för honom vanliga miljön: bland människor och till tjänst för dem. Ryktet om Jesus och hans budskap och förmågor har spridit sig, det har vi hört om tidigare (senast i Mark 3:7-8), och människor strömmar till så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta.

Men här i dessa versar läser vi också om hur Jesus möts av ifrågasättande – från två håll. Dels från sin egen familj, som fått höra om det som sker omkring honom, uppfattar det som att han var ifrån sina sinnen, och beger sig till honom för att ta hand om honom. Mer om det kommer vi att läsa om i ett senare avsnitt i Markus.

Men en allvarligare form av ifrågasättande kommer ifrån de skriftlärda, en av dessa grupper som kan samlas under epitetet Jesu motståndare. Dessa har kommit från Jerusalem ner till Jesu hemstad (som ju är Kafernaum, se Mark 2:1), och dessas ifrågasättande handlar inte om att Jesus på något sätt skulle vara från sina sinnen, utan om att han går ondskans ärende. Beelsebul är ett annat namn för djävulen, och de skriftlärda menar att Jesus verkar med kraft ifrån detta sammanhang.

Jesus ger dem svar på tal, helt enkelt genom att visa att det som de skriftlärda påstår inte är logiskt möjligt. Poängen med det Jesus säger är att det inte kan vara ondskans makt som är verksam i de kraftgärningar han gör, eftersom det är just ondskan han bekämpar med dessa kraftgärningar. Lika lite som man kan släcka eld med bensin, kan ondska fördrivas med ondska. Och eftersom Jesu både undervisning och helanden och andra kraftgärningar är en kamp som är helt igenom mot ondskan, så måste den kraft som verkar genom honom komma från det goda, det vill säga, från Gud själv.

Det som är splittrat kan inte bestå, men det som kännetecknas av enhet och helhet gör det. Ondskan vill splittring, men Gud, som själv är en helhet och en enhet av tre, en treenighet, vill enhet och helhet på flera plan: i sin värld, i sin kyrka och hos var och en av oss. Jesus ber på ett ställe om att vi som är hans skall bli ett i honom, för världens skull: Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig (Joh 17:21).

Men det är också Guds tanke för oss att vår tro och våra liv ska bli en enhet, en helhet, där tron färgar livet och livet ger kraft åt tron. Den enheten och helheten behöver vi hjälp med att få till, och då är det gott att veta att vår himmlske Fader längtar efter att vi ska be honom om den hjälpen.

Förbön

Gode Gud, du som själv är en enhet, du som är helig och hel, vi tackar dig för den här dagen. Tack att du har följt oss var och en, hjälp oss att hålla fast vid det löftet och att vara öppna för den verkligheten. Denna kväll ber vi dig: visa oss hur vår tro och våra liv alltmer kan formas till en enhet och en helhet, efter din vishet och din frid.

Vi ber också denna kväll om ditt förbarmande över alla människor, hela din värld och allt som är i den. Låt din frid omsluta allt och alla som nu går till vila, särskilt dem som plågas av sömnsvårigheter, oro och ångest. Ge styrka och uthållighet åt alla som arbetar denna natt, kom och var hos dem på ett särskilt sätt. Låt din välsignelse och närvaro denna natt prägla alltmer av vad som sker i världen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

%d bloggare gillar detta: